สร้างแอปพลิเคชันบน Android และ iOS ด้วย Flutter
4.4 (109 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
300 students enrolled

สร้างแอปพลิเคชันบน Android และ iOS ด้วย Flutter

เรียนรู้การสร้าง mobile application บน iOS และ Android ด้วย Flutter เครื่องมือที่พัฒนาโดย Google
4.4 (109 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
300 students enrolled
Created by Satit Rianpit
Last updated 4/2020
Thai
Price: $44.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 32 hours on-demand video
 • 9 articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • สามารถสร้างแอพลิเคชันบน Android และ iOS ด้วย Flutter
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษา Dart
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Material Design
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อกับ SQLite
 • การใช้งาน Web Service
 • QR Code Scanner
 • การทำระบบ Login
 • การ Build แอพ สำหรับ iOS และ Android
Course content
Expand all 77 lectures 32:05:08
+ โครงสร้างของโปรเจค Flutter และ การใช้งานพื้นฐาน
1 lecture 31:01
เรียนรู้โครงสร้างของโปรเจค Flutter และพื้นฐานการทำงานของ Flutter
31:01
+ การกำหนดตัวแปร และ ชนิดของตัวแปรใน Dart
1 lecture 30:19
เรียนรู้การสร้างตัวแปร และ ชนิดของตัวแปรในภาษา Dart
30:19
+ เรียนรู้ Scaffold เพื่อสร้างเพจสำหรับแอพ
1 lecture 14:49
เรียนรู้การสร้างเพจสำหรับแอพ ด้วย Scaffold
14:49
+ เรียนรู้การสร้าง BottomNavigationBar
1 lecture 24:52
เรียนรู้การสร้าง BottomNavigationBar
24:52
+ การเพิ่มฟอนท์ (Font) และรูปภาพ (Image)
2 lectures 37:59
การเพิ่ม Font และการใช้งาน Font
23:03
การเพิ่มภาพ
14:56
+ การจัดการ Layouts
1 lecture 20:19
การจัดการ Layout ด้วย Column และ Row
20:19
Requirements
 • มีความรู้พื้นฐาน Material Design
 • มีความรู้พื้นฐาน JavaScript
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL หรือ SQLite
Description

เนื้อหาที่นำมาทำวีดีโอ ส่วนหนึ่ง เป็นเนื้อหาที่ได้ จากการบันทึก ระหว่างอบรม ซึ่งผมสอน เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ที่ นนทบุรี และบางส่วนบันทึกขึ้นใหม่ เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น เนื้อหา ประกอบไปด้วย 

- การติดตั้ง
- การสร้างโปรเจคสำหรับ Flutter
- การออกแบบ Layout
- ใช้งาน FloatingAction
- Navigator และ Routing และการส่งผ่านตัวแปรระหว่างเพจ
- SQLite แบบ CRUD
- การใช้งาน DatePicker และเปลี่ยนวันที่ให้เป็น ภาษาไทย
- Alert dialog, Confirm dialog
- SnackBar
- Dropdown menu
- Form validate
- Web Service และ JSON
- การ Build เพื่อขึ้น Store สำหรับ App Store และ Play Store


อัปเดทล่าสุด (Last updated)

วันที่ 22/04/2020

- เพิ่ม Source code แอป Covid-19 Dashboard

วันที่ 04/05/2019

- Geolocation

- MQTT

- PushNotify (FCM, node-gcm)

- Google Map

- Google Chart

- Node.js (Express)

วันที่ 9/10/2018

- การใช้งาน Flutter เรียกใช้งาน RESTful API (Node.js + MySQL) แบบ CRUD

วันที่ 18/09/2018

- การออกแบบหน้าจอ Login

- การใช้งานกล้อง (Camera)

- Google Sign In

- Facebook Sign In

- Icon font (IcoMoon)


เนื้อหาบางช่วงอาจมีเสียงรบกวนบ้าง แต่ผมได้ทำการตัดต่อคลิปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้เรียนที่เสียเงินเพื่อซื้อครอสนี้ รบกวนช่วยดูวีดีโอตัวอย่างก่อน การตัดสินใจซื้อนะครับ เนื้อหาที่ผมสอน เน้นการประยุกต์ใช้งาน เพื่อนำไป พัฒนาต่อยอด อาจจะไม่ได้ครอบคลุม ทุกเรื่อง สำเนียงภาษาอาจจะไม่สะดุดหูเท่าไหร่ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ ด้วยนะครับ

หมายเหตุ : เนื้อหาจะมีการอัปเดทเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้การสร้างแอพ ด้วย Flutter เพื่อใช้ในกรณีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับการนำไปพัฒนา ต่อยอดได้ ดังนั้น ซื้อครอสนี้แล้ว สามารถอัปเดทเนื้อหาได้เรื่อยๆ ครับ 

Who this course is for:
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งบน Android และ iOS
 • ผู้มีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ผู้ที่ต้องการหาสิ่งแปลกใหม่ หรือ แนวทางใหม่ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน