Android Geliştiriciler İçin Kotlin Kursu

Android programlama için Kotlin programlama dilini ücretsiz olarak profesyonel seviyede öğrenin
Rating: 4.7 out of 5 (134 ratings)
13,013 students
Android Geliştiriciler İçin Kotlin Kursu
Rating: 4.7 out of 5 (134 ratings)
13,013 students
Nesne Yönelimli Programlama'yla(OOP) projeler geliştirebilmeyi
Android programlamada ileri düzey projeler geliştirmede gerekli olan kodlama bilgisi
Programla dilinin kavramsal yapısını
Programlamının temeli olan algoritma adımlarını
Fonksiyonel programlamayı

Requirements

 • Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi
Description

Kurs,Java kurumuyla başlangıç seviyesinden başlayacak olup kurs dahilinde profesyonel seviyeye kadar Kotlin eğitimi verilecektir.Bununla beraber kurs boyunca nesne yönelimli programlama ve daha da öne çıkan fonksiyonel programlama yapısı temel referans kaynağı olacaktır.

Zaman kaygısıyla hareket edilmiş ve bu doğrultuda en az zamanda en çok verim almak temel amaçlardan birisi oluşmuş ve videolar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Kurs boyunca sorular soru-cevap kısmından yanıtlanacaktır.

Genel hatlarıyla Kotlin'de ders anlatımında izlenecek yöntem baştan sona doğru üç başlık altında toplanabilir:

   1-)Kavramsal tanım ve teorik yapı

   2-)Kavramsal tanım ve teorik yapının anlatımına uygun olarak ilgili konunun örneklerle kod ortamında somutlaştırılması

   3-)Öğrenilmiş olan konunun proje veya sorularla desteklemesi

Kurs sonunda Android platformda ileri düzeyde mobil uygulamalar geliştirebilmek için gerekli olan kodlama bilgisi kazanılmış olunacaktır.

Who this course is for:
 • Android uygulamalar geliştirmek isteyenler
 • Kotlin'i başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar öğrenmek isteyenler
 • Kotlin bilgisini daha da ileriye taşımak isteyenler
Course content
10 sections • 65 lectures • 9h 9m total length
 • Sunuş
  01:20
 • Java Development Kit(JDK) Kurulumu
  05:51
 • Integrated Development Environment(IDE) Tanım ve Kurulum
  09:13
 • (Mutlaka Okuyun-Önemli Uyarı)Teknik
  00:51
 • Programlama Dili Olarak Kotlin
  05:59
 • Kotlin’de Önemli Kavramlar(Metod;Fonksiyon,Kütüphane,Class)
  03:57
 • Temel Kod Blokları(yazdırma işlemi,public vb.) ve Açıklama Satırları
  06:17
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  3 questions
 • Kotlin Dilinde Değişken ve Veri Tiplerine Giriş-Veri Kavramı ve Temel Kavramlar
  06:18
 • Tam Sayı Veri Tipleri ve Reel(Gerçek) Sayı Veri Tipleri
  09:45
 • Mantıksal ve Karaktersel Veri Tipleri
  05:22
 • Veri Tiplerini Birbirine Dönüştürme
  09:54
 • String Sınıfı Kavramsal Yapı
  05:26
 • String Sınıfındaki Başlıca Metodlar ve Özel Karakterler
  12:41
 • String Sınıfındaki Başlıca Metodlar ve Özel Karakterler-2
  10:50
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  8 questions
 • Kotlin’de Paket Yapısı ve Adlandırma Gelenekleri
  08:29
 • Paket Oluşturma,Import Anahtar Kelimesi ve Sabitler
  11:11
 • Null Kavramı ve readLine Metodu ile Kullanıcıdan Veri Alma İşlemi
  12:31
 • Aritmetiksel Operatörler
  07:37
 • Karşılaştırma Operatörleri
  05:26
 • Mantıksal Operatörler
  09:16
 • Artırma ve Azaltma Operatörleri
  09:35
 • Range Kavramı ile In Operatörü ve Operatörlerde İşlem Önceliği
  16:23
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  4 questions
 • Bölüm Tekrar Sınavı-2
  6 questions
 • Kontrol Deyimleri ve If-Else Deyimi
  11:30
 • Koşul İçerisinden Dönen Değerler ve Çoklu Koşul Durumları
  11:19
 • When Deyimi
  06:51
 • Döngü Kavramı
  01:42
 • For Deyimi ve İç İçe Döngüler
  06:25
 • While ve Do-While Deyimi
  07:08
 • Break,Continue ve Final Anahtar Kelimeleri
  08:36
 • Döngülerde İsimlerdirme(Label)
  05:40
 • Metod Kavramı ve Kotlin’de Genel Metod Yapısı
  07:10
 • Parametreler ile Yerel ve Global Değişkenler
  14:46
 • Metodlara Aşırı Yükleme (Function Overloading)
  09:23
 • Top-Level Metodlar
  06:55
 • Extension ve Infix Metodlar
  06:10
 • Nesne Yönelimli Programlama Kavramına Genel Bakış
  02:44
 • Sınıf(Class) ve Nesne(Object) Kavramı
  03:58
 • Sınıf ve Sınıf İçeriğinin Oluşturulması
  08:54
 • Constructor ve Init Anahtar Kavramları
  07:39
 • Constructor ve Init Anahtar Kavramları-2
  09:41
 • Kalıtım(Inheritance) Kavramı ve Open Anahtar Sözcüğü
  16:19
 • Soyut Sınıf(Abstract Class) ,Soyut Yordamlar ve Final Anahtar Sözcüğü
  11:32
 • Interface ve Kurgulama
  08:11
 • Data Class and Getter-Setter Methods
  14:07
 • Getter-Setter Methods-2
  08:14
 • Erişim Belirteçleri
  11:48
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  8 questions
 • Dizi(Array) Kavramı ve Dizilerin Gerekliliği
  04:04
 • Array Sınıfı
  14:17
 • Kotlin’de Exception Kavramı ve Throwable Sınıfı
  06:01
 • İstisna Yakalama(Exception Handling) ve Elvis Operatörü
  18:16
 • ArrayList Sınıfı
  12:36
 • arrayOf Yapısı ve Çoklu Veri Yapısı
  10:08
 • Koleksiyonlara Giriş ve Mutable ile Immutable Kavramları
  05:29
 • Liste (List) Sınıfı-Immutable Liste Yapısı
  11:34
 • Liste(List) Sınıfı-Mutable Liste Yapısı
  10:56
 • Set Sınıfı-Immutable ve Mutable Set Yapısı
  09:36
 • Map Sınıfı-Immutable Map Yapısı
  09:38
 • Diziler(Arrays) ve Olağan Dışı Durumlar
  11:43
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  6 questions
 • Bölüm Tekrar Sınavı-II
  6 questions
 • Kotlin I/O Kavramı ve Dosya Oluşturma İşlemi(File-FileWriter Classes)
  05:31
 • FileWriter Sınıfı ve Metin Dosyasına Veri Yazmak
  06:53
 • FileReader Sınıfı ve Dosyadan Veri Okumak
  09:21
 • Thread Kavramının Mantıksal Yorumu ve Concurrency(Eşzamanlılık)
  06:42
 • Threadlerin Kullanımı-Tekli İş Parçacığı
  04:42
 • Threadlerin Kullanımı-Çoklu İş Parçacığı
  11:01
 • Bölüm Tekrar Sınavı
  6 questions
 • Tüm Proje ve Diğer Dokümanlar
  00:01

Instructor
Programlama Dili Eğitmeni
Ali KAHRAMAN
 • 4.6 Instructor Rating
 • 251 Reviews
 • 20,707 Students
 • 2 Courses

Uzun süredir programlama dilleriyle ilgilenip bu diller üzerinde çalışıyorum.Yazılım geliştirme ve onun araçları olan programlama dillerinin yaşamın gereklilikleri alanında şu anki dönemde başat güç ve konuma sahip olduğu gibi gelecekte de bu alanın daha da belirleyici olacağı kanaatindeyim.Bu nedenle üzerinde yoğunlaştığınız ve eğitim gördüğünüz disiplin fark etmeksizin bu alanda da bilgi sahibi olmanız gerektiğine inanıyorum.Bunun içindir ki günümüz ve gelecek nesilleri de göz önüne alarak ülkemizde bu alandaki kaynak yetersizliğine bir nebze olsun olumlu katkıda bulunmak ve yazılım geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere eğitim vermek için yetkin olduğum alanlarda bildiklerimi sizlere aktarmayı gerekli görüyorum.

Bahsi geçen alanla olsun veya olmasın sorularınız için her konuda benimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla

ALİ KAHRAMAN

Ek İletişim Adresi:akahramanl@outlook.com