Udemy

Analiza Danych - Podstawy, Teoria i Praktyka

Naucz się pozyskiwania, przechowywania i analizy danych z praktycznym wykorzystaniem Excel i SQL
Last updated 11/2017
Polish