AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
4.6 (7 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
39 students enrolled

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi

Bu dersi alanlar öncelikle, AMOS programının özelliklerini öğreneceklerdir.
4.6 (7 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
39 students enrolled
Last updated 6/2020
Turkish
Current price: $35.99 Original price: $59.99 Discount: 40% off
2 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 3 hours on-demand video
 • 15 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Öncelikle AMOS programının nasıl kullanılacağını,
 • Yapısal eşitlik modellemesi kapsamanda yer alan istatistik analiz tekniklerinin ne zaman yapılacağını, testin özelliklerini, varsayımlarının neler olduğunu,
 • Sonrasında, SPSS ve AMOSüzerinden öncelikle varsayımların nasıl test edileceğini, sonra ise analizin nasıl yapılacağını,
 • Varsayımlara ve analize ait çıktıların nasıl yorumlanacağını,
 • En son ise, AMOS çıktılarından APA formatına göre nasıl tablo hazırlanacağını ve tablodaki verilerin metin olarak nasıl ifade edileceğini öğrenmiş olacaksınız.
Requirements
 • Bu dersi takip edebilmeniz için, temel istatistik bilginizin olması gerekir. Özellikle regresyon analizini kuramsal olmak biliyor olmak faydalı olacaktır. Sunum sırasını takip etmeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır.
Description

Bu dersi alanlar öncelikle, AMOS programının özelliklerini öğreneceklerdir. Örneğin, model çizme, model üzerinde değişiklikler yapma, kısa yolların işlevleri, veri tabanı açma, vs. Test varsayımlarının hesaplanması için SPSS programından ve excelden faydalanmayı öğreneceksiniz. Yapısal eşitlik modellemesi, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi yapmayı v raporlamayı öğreneceksiniz.Analiz testleri kapsamında:

1. Varsayım testleri:

Normallik testleri, uç değer tespiti, çoklu doğrusallık ve uyum indeksleri

2. Geçerlik ve Güvenirlik Testleri

Cronbach Alfa, AVE ve CR

3. Doğrulayıcı Faktör Analizi

4. Yol Analizi

5. Yapısal Eşitlik Modellemesi

6. Açımlayıcı Faktör Analizi

Who this course is for:
 • Bu dersten önceden istatistik dersi almış olarak herkes faydalanabilir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alanlar, AMOS programını kullanmak,AMOSüzerinden yapısal eşitlik modellemesi analizini öğrenmek, birer akademisyen adayı olarak raporlama becerilerini geliştirmek amacıyla faydalanabilirler.
 • Akademisyenler, AMOS kullanmayı öğrenmek, bilgilerini yenilemek, analiz sonuçlarını uygun biçimde tablolamayı, ifade etmeyi öğrenmek amacıyla faydalanabilirler.
 • Kendine yeni bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak, iş imkânı fırsatları için daha donanımlı hale gelmek isteyenler için de bu ders faydalı olacaktır.
Course content
Expand all 39 lectures 03:01:47
+ AMOS'a Giriş
7 lectures 21:36
AMOS Özellikleri-3
03:13
AMOS Özellikleri-4
02:04
AMOS Özellikleri-5
03:29
AMOS Özellikleri-6
02:03
+ Varsayımlar
6 lectures 32:34
Normallik-1
07:25
Normallik-2
04:03
Normallik-3
04:10
Uç Değerler
08:54
İndeksler
05:18
Çoklu Doğrusallık
02:44
+ Geçerlik ve Güvenirlik
2 lectures 07:59
Cronbach Alfa
05:07
AVE-CR
02:52
+ Doğrulayıcı Faktör Analizi
4 lectures 29:11
Doğrulayıcı Faktör A-1
06:25
Doğrulayıcı Faktör A-2
03:47
Doğrulayıcı Faktör A-3
11:08
Doğrulayıcı Faktör A-4
07:51
+ Açımlayıcı Faktör Analizi
3 lectures 19:39
Açımlayıcı Faktör A-1
07:39
Açımlayıcı Faktör A-2
06:43
Açımlayıcı Faktör A-3
05:17
+ Yol Analizi
4 lectures 17:52
Yol Analizi-1
02:20
Yol Analizi-2
02:31
Yol Analizi-3
04:09
Yol Analizi-4
08:52
+ Yapısal Eşitlik Modellemesi
4 lectures 18:15
YEM-1
03:24
YEM-2
02:14
YEM-3
07:11
YEM-4
05:26
+ Moderator Analizi
4 lectures 09:20
Moderator Analizi-1
02:22
Moderator Analizi-2
02:10
Moderator Analizi-3
03:22
Moderator Analizi-4
01:26
+ Güç Analizi
4 lectures 18:53
Güç Analizi-1
09:12
Güç Analizi-2
03:57
Güç Analizi-3
03:17
Güç Analizi-4
02:27