C# ile veritabanı programlama
4.9 (260 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,415 students enrolled

C# ile veritabanı programlama

SQL Server - Ado Net - Linq to SQL - Entity framework code first teknolojileri ile beraber veritabanı programlama
4.9 (260 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,415 students enrolled
Created by Cengiz ATİLLA
Last updated 9/2018
Turkish
Current price: $12.99 Original price: $19.99 Discount: 35% off
2 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 28 hours on-demand video
 • 103 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Masaüstü uygulamalar geliştirebilecek
 • Windows işletim sistemi üzerinde çalışacak servisler yazabilecek ve yönetebilecek
 • Ado Net Mimarisi hakkında bilgi sahibi olup uygulama geliştirebilecek
 • Linq to SQL Mimarisi hakkında bilgi sahibi olup uygulama geliştirebilecek
 • Entity Framework Code First Mimarisi hakkında bilgi sahibi olup uygulama geliştirebilecek
 • Mongo DB ile C# hakkında bilgi sahibi olup uygulama geliştirebilecek
 • C# Tasarım desenleri konusunda bilgi sahibi olacak
Course content
Expand all 250 lectures 28:01:26
+ Microsoft SQL Server - Hatırlatma
59 lectures 04:23:46
Microsoft SQL Server Managment Studio - 1
04:23
Microsoft SQL Server Managment Studio - 2
02:52
Database Nedir ? Database Oluşturma ve Silme işlemleri
06:55
Tablo İşlemleri ( Oluşturma - Düzenleme - Silme )
08:47
Insert komutu ile veri ekleme işlemleri
07:43
Update komutu ile veri güncelleme işlemleri
05:47
Delete komutu ile veri silme işlemleri
02:05
AdventureWorks Örnek database indirme ve kurma işlemleri
02:29
AdventureWorks Database İndirme ve Yükleme ( Güncel )
05:48
Select komutu ile verileri sorgulama
03:22
Kolonlara geçici isim vermek ( Aliases )
02:06
Where Genel kullanımı
03:23
AND & OR Kullanımı
04:57
In Kullanımı
03:34
LIKE Kullanımı
07:35
Between Kullanımı
03:06
Min & Max Kullanımı
02:12
Order By Kullanımı
02:54
DISTINCT Kullanımı
02:01
Tablo İşlemleri - Kısıtlamalar ( Constraints )
03:25
Constraints - NOT NULL
03:01
Constraints - UNIQUE
02:44
Constraints - PRIMARY KEY - FOREIGN KEY KULLANIMI - 1
04:45
Constraints - PRIMARY KEY - FOREIGN KEY KULLANIMI - 2
07:53
Constraints - CHECK
02:51
Constraints - DEFAULT
02:53
Store procedure nedir
01:57
Store Procedure - Tablolarin Hazırlaması
08:14
Store procedure işlemleri - 1
13:48
Store procedure işlemleri - 2
04:33
Store procedure işlemleri - 3
05:08
Sayısal Fonksiyonlar - Count Kullanımı
02:46
Sayısal Fonksiyonlar - AVG Kullanımı
01:55
Sayısal Fonksiyonlar - SUM Kullanımı
01:40
Metinsel Fonksiyonlar - UPPER - LOWER Kullanımı
04:12
Metinsel Fonksiyonlar - LEN - DATALENGTH Kullanımı
01:41
Metinsel Fonksiyonlar - CONCAT Kullanımı
03:33
Metinsel Fonksiyonlar - LEFT - RIGHT Kullanımı
01:52
Metinsel Fonksiyonlar - Substring Kullanımı
01:44
Group By Kullanımı - 1
02:30
Group By Kullanımı - 2
02:08
Group By Having Kullanımı
01:12
Tabloları Birleştirmek - Inner Join Kullanımı
09:38
Tabloları Birleştirmek - Left Join Kullanımı
03:14
Tabloları Birleştirmek - Right Join Kullanımı
04:09
Tabloları Birleştirmek - Full Join Kullanımı
02:41
Tabloları Birleştirmek - Ornek Kullanımlar
10:14
TSQL - Değişken oluşturmak ve kullanımı
05:24
TSQL - Değişken oluşturmak ve kullanımı - 2
03:43
TSQL - Karar Yapıları ( IF ELSE )
07:12
TSQL - Case When Kullanımı
06:13
TSQL - While Döngüsü Kullanımı
04:57
Temp Table Kullanımı
06:22
TSQL - TRY CATCH Kullanımı
03:23
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Nedir - Scaler
11:00
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Nedir - Table
06:29
SQL Server Kullanıcı Şifremi Unuttum Nasıl Geri Alabilirim
02:17
SQL Server Yeni Kullanıcı Ekleme ve Yetkilendirme
05:29
+ ADO.NET Connected Mimari
17 lectures 02:40:52
SqlConnection - ConnectionStringBuilder Kullanımı
09:39
SqlConnection - Appconfig Kullanımı
17:19
SqlConnection - Baglanti Durumunu Yönetmek
11:06
SqlConnection - Bağlantı Bilgisi
17:12
SqlCommand - İnceleme
04:04
SqlCommand - ExecuteNonQuery - Inceleme
07:32
SqlCommand - ExecuteNonQuery - Parametre Kullanımı
12:06
SqlCommand - ExecuteNonQuery - Store Procedure Kullanımı
12:41
SqlCommand - ExecuteScaler - Inceleme
06:07
SqlCommand - ExecuteScaler - Parametre Kullanımı
04:18
SqlCommand - ExecuteScaler - Store Procedure Kullanımı
07:31
SqlCommand - ExecuteReader - Inceleme
14:11
SqlCommand - ExecuteReader - Parametre Kullanımı
05:50
SqlCommand - ExecuteReader - Store Procedure Kullanımı
10:43

SqlCommand nesnesi ile alakalı sorular

SqlCommand Nesnesi
5 questions
+ ADO.NET Connected Mimari - Örnek Uygulama
15 lectures 02:05:01
SQL Database - Database & Tablo Yapısı
04:03
SQL - Store Procedure Olusturma
06:38
N Katmanlı Mimarinin Hazırlanması
14:33
Sistem Giris - Form Tasarımı
05:52
Sistem Giris - Kodlama
12:07
Ana Sayfa Form Tasarımı
09:10
Yeni Personel Ekle
11:27
Personel Listele
11:02
Personel Detay Bilgi
10:04
Personel Güncelle
09:34
Personel Sil
08:26
Uygulama Test Data Eklemek
05:12
JSON Formatında Data Export
05:05
+ ADO.NET Disconnected Mimari
10 lectures 01:02:54
SQLDataAdapter - İnceleme
05:02
SqlDataAdapter - DataTable Kullanımı
06:10
SqlDataAdaper - DataSet Kullanımı
04:38
SqlDataAdapter - Insert Command Kullanımı
05:50
SqlDataAdapter - Update Command Kullanımı
03:57
SqlDataAdapter - Delete Command Kullanımı
03:16
SqlDataAdapter - SqlCommandBuilder Kullanımı
06:46
SqlDataAdapter - DataSet - DataTable Incelenme
10:49
SqlDataAdapter - SqlCommandBuilder - Insert Update Delete Kullanımı
13:31
+ JSON - Log İşlemleri
11 lectures 01:33:56
Projenin Hazırlanması
03:50
Adım 1 => AYAR Klasorunun oluşturulması
04:30
Adım 2 ==> Proje Ayarlari JSON Okuma İşlemleri - 1
12:02
Adım 3 ==> Proje Ayarlari JSON Okuma İşlemleri - 2
07:40
Adım 4 ==> Kayit.cs oluşturulması
05:17
Adım 5 ==> YeniKayit
17:13
Adım 6 ==> Kayıt Düzenle
12:52
Adım 7 ==> Kayıt Sil
08:14
Adım 8 ==> Kayıt Listele
04:32
Adım 9 => Windows Form Uygulaması
11:35
+ Ado Net - Transaction İşlemleri
7 lectures 01:08:34
TSQL ( Database Ayarlarımız )
05:39
Udemy.Transaction.Core - 1
07:46
Udemy.Transaction.Core - 2
13:02
Form Elemanlarının Ayarlanması
10:03
Transaction İşlemleri Olmadan
12:59
Transaction İşlemleri
14:48
+ Windows Form
11 lectures 01:45:22
Bilgilendirme
01:46
Windows Form - Toolbox Kullanımı
03:34
Windows Form- Properties - Event Kullanımı
08:19
Windows Form İnitializecomponent Metot
09:45
Başlangıç formunu belirleme
03:25
Birden fazla form ile çalışmak
07:23
OpenFileDialog Kullanımı
08:36
ListBox Kullanımı
27:12
ComboBox Kullanımı
10:06
RadioButton Kullanımı
12:01
+ LINQ TO SQL
17 lectures 01:58:00

Merhaba arkadaşlar bu konular hatırlatma olması için eklendi.

Linq Nedir
04:02

Merhaba arkadaşlar bu konular hatırlatma olması için eklendi.

Var Keyword
03:34

Merhaba arkadaşlar bu konular hatırlatma olması için eklendi.

Lambda Operatörü
04:32

Merhaba arkadaşlar bu konular hatırlatma olması için eklendi.

Func Delegate
09:23

Merhaba arkadaşlar bu konular hatırlatma olması için eklendi.

Predicate delegate
04:36
Linq to Sql Sorgulama Database Import Edilmesi
03:31
Linq to SQL - DataContext Yapısını İnceleme
08:33
Linq to Sql - Sorgulama İşlemleri
17:09
Linq to Sql - Sorgulama - Windows Form
22:59
Linq to Sql - Database Hazırlanması
04:06
Linq to Sql - Insert İşlemleri
08:36
Linq to Sql - Insert işlemi - StoreProcedure
07:33
Linq to Sql - Update işlemleri
05:20
Linq to Sql - Update işlemleri - StoreProcedure
03:47
Linq to Sql - Delete işlemleri
02:55
Linq to Sql - Delete işlemleri - StoreProcedure
03:08
+ Soru Cevap
4 lectures 38:28
Soru 1 - Otomatik artan kolon ile uygulama - 1
01:33
Soru 1 - Otomatik artan kolon ile uygulama - 2
04:52
Soru 1 - Otomatik artan kolon ile uygulama - 3
07:04
Requirements
 • Orta veya ileri seviyede C#
Description

Merhaba Arkadaşlar , 

Bu eğitim serisinde C# tarafında öğrenmiş olduğumuz konuları SQL Server ile birlikte kullanarak masaüstü yazılımlar geliştirmeyi ve N katmanlı mimari yapısını inceliyor olacağız. 

Eğitim serisi içerisinde Mongo DB kurulumunu kullanımını ve C# ile beraber kullanımınıda inceliyor ve serinin sonunda günümüz yazılım firmalarındaki N katmanlı mimari yapısında bir proje yapıyor olacağız. 

Eğitimin sonuna geldiğiniz zaman bir çok konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız masaüstü uygulamalar geliştirebilecek aynı zamanda Asp.Net MVC eğitiminede  hazır hale geleceksiniz. 

Who this course is for:
 • C# eğitimini ve SQL eğitimini almış iki teknolojisi birlikte kullanmak isteyen katılımcılar
 • Nesne yönelimli programlama mantığında uygulama yazmak isteyen katılımcılar
 • Entity Framework - Dapper ORM araçları ile kodlama yapmak isteyen katılımcılar