3ds Max ve Vray ile İleri Görselleştirme Uzmanlığı Eğitimi
4.8 (45 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
168 students enrolled

3ds Max ve Vray ile İleri Görselleştirme Uzmanlığı Eğitimi

Başlangıç Seviyesinden İleri Seviyeye
4.8 (45 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
168 students enrolled
Created by Konu Kariyer
Last updated 1/2020
Turkish
Price: $94.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 113 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • 3ds Max ile Modelleme
 • 3ds Max ve Vray ile Materyal
 • 3ds Max ve Vray ile Işıklandırma-Pozlama
 • 3ds Max ve Vray ile Render
 • Görselleştirme Alanında Doğa Uygulamaları
 • İleri Görselleştirme Teknikleri
 • Görselleştirme Alanı için Post Prodüksiyon
Requirements
 • Temel düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmanız yeterlidir.
Description

Neden Konu Kariyer?

Konu Kariyer Görselleştirme Uzmanlığı Platformu, görselleştirme alanında aktif olarak varlık gösteren Emre Göçmen‘in, bilgi ve deneyimlerini; video eğitim setleri aracılığıyla paylaştığı bir e-ticaret ve kariyer platformudur. Konu Kariyer, Türkiye’de görselleştirme alanında ilerlemek isteyen tüm öğrenci ve profesyonellerin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamayı görev edinmiştir. Kariyerinin ‘konu’sunu, görselleştirme üzerine gelişim göstermeye odaklayan herkesi hedef kitlesi kabul eder.

Emre Göçmen Kimdir?

Konu Kariyer projesinin kurucusu, grafik tasarımcı ve görselleştirme uzmanıdır. Kariyerine, görselleştirme eğitmenliği yaparak devam etmektedir. Tasarımcı, Türkiye’de yüzlerce öğrenci ve profesyonelin kariyerlerinde önemli bir değer olarak tanımladığı eğitim setlerinin satışı ve satış sonrası desteğini, Konu Kariyer Görselleştirme Uzmanlığı Platformu bünyesindeki ekibiyle gerçekleştirmektedir.

Tasarımcı Kimliği ve Eğitmenlik

Konu Kariyer ailesi olarak biz, görselleştirme alanında eğitim vermek için ‘yeterlilik düzeyini belirleyen’ temel faktörün; eğitimcinin uzmanlık düzeyi olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, Emre Göçmen‘in öğrenim hayatı boyunca, akademik düzeyde yeterliliği sınanmış ve ürettiği çalışmalarla sunabileceği bilginin sınırlarını göstermekten çekinmeyen bir eğitmen kimliğine sahip olduğunu ifade etmek isteriz. Tasarımcı, bu bakış açısıyla, eğitim setlerindeki başarı ölçütünü şeffaf bir eğitim modeliyle ortaya koymuş; eğitim setlerini ‘uygulama örnekleri üzerinden’ hazırlamıştır. Emre Göçmen‘in eğitim setlerinde yer alan uygulama örnekleri; öğrenci adaylarına vaat ettiği düzeyi değerlendirebilme olanağı sağlamaktadır.

Yöntembilimsel Yaklaşım

Emre Göçmen hazırladığı eğitim setlerinin içeriklerini oluştururken, lisans ve lisansüstü öğrenimi süresince aldığı akademik eğitimi referans almıştır. Yöntembilimsel bir çözümleme ile ürettiği içerikler; çapraz referanslamalar ile ilişkili konu anlatımlarının uygulama tekrarlarından oluşmaktadır. Görselleştirme uzmanlığı ve ileri görselleştirme uzmanlığı üzerine sınırlandırılan bu anlatımlar; öğrencilerimizin öğrendikleri program ve eklentilerin gerekli tüm araç ve komutlarını yorumlayabilmesine olanak sağlamaktadır.

Görselleştirme Alanında "Başlangıçtan İleri Uzmanlık Seviyesine Eğitim" Tek Bir Kaynakta!

3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Uzmanlığı Eğitimi, Görselleştirme Uzmanı Emre Göçmen tarafından ‘uygulama örnekleri ile oluşturulmuş’ 8 bölüm – 120 saatlik bir görselleştirme uzmanlığı eğitim serisidir. İleri Görselleştirme Uzmanlığı Eğitimi, 3ds Max ile Modelleme Eğitimi, 3ds Max & Vray ile Materyal Eğitimi, 3ds Max & Vray ile Işıklandırma-Pozlama Eğitimi, 3ds Max & Vray ile  Render Eğitimi, 3ds Max & Vray ile Gerçekçi Dış Mekan için Doğa Uygulamaları Eğitimi, 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri-1 Eğitimi, 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri-2 Eğitim Seti, Photoshop CC ile Görselleştirme Üzerine Post Prodüksiyon Eğitimi‘nden oluşur.

TÜM BÖLÜMLERİN DERS İÇERİKLERİ

1. Bölüm: 3ds Max ile Modelleme Eğitimi Ders İçeriği

– Arayüze genel bakış
– X, Y, Z koordinat sistemi
– Viewportların etkin kullanımı
– Primitives Obje yaratma
– Seçim, konumlandırma ve yerleştirme araçları
– Klonlama araçları ve pratik kullanımları
– Hizalama araçları
– Aynalama/yansıtma araçları
– Obje silme, gizleme ve dondurma komutları
– Kısayolların etkin kullanımları
– Segmentasyon yapıları
– Poligonal yapının ileri analizi
– Editable Poly yapısal ifadeleri
– Editable Poly yapısal ifadelerinin düzenleme komutları
– Editable Poly yapısal ifadeleriyle modelleme teknikleri
– Editable Spline yapısal ifadeleri
– Editable Spline yapısal ifadelerinin düzenleme komutları
– Editable Spline yapısal ifadeleriyle modelleme teknikleri
– Editable Poly ve Editable Spline ortak kullanımlar
– Editable Poly ve Editable Spline yapısal ifade komutlarının spesifik özellikleri
– Poligonal modellemede bütünden parçalara ve bütünden parçalara gitme yöntemleri
– Poligonal modellemede serbest teknikler (çekiştirme)
– Poligonal modelleme sırasında sistem performansının etkili kullanımı
– Boolean ve Proboolean komutları ve kullanım alanları
– Modifierlar (değiştiriciler) ve etkin kullanımları
– Deformasyon Modifierları
– Yumuşatma Modifierı
– Simetri Modifierı
– Mimari modelleme yöntemleri
– Kat planı üzerinden çalışma yöntemleri
– Endüstriyel ürün modelleme yöntemleri
– Aksesuar modelleme yöntemleri
– Mobilya modelleme yöntemleri
– Kumaş modeli üretme teknikleri
– Görsel referans üzerinden çalışma yöntemleri
– Poligonal açıdan yumuşak yüzeyler üzerinde çalışma yöntemleri
– Poligonal açıdan kusurlu görünümler elde etme yöntemleri
– İçe aktarma, dışa aktarma özellikleri
– Proje kaydetme ve yedekleme özellikleri
– Profesyonel Tavsiyeler


2. Bölüm: 3ds Max & Vray ile Materyal Eğitimi Ders İçeriği

– RGB renk uzayı ve Gamma
– Temel düzeyde (kurgusal) ışıklandırma ve render bilgisi
– Dolaylı aydınlanma (Global Illumination)
– Materyal sınıfları ve sınıf farklılıkları
– Opak, saydam, sıvı, yarı geçirgen, transparan, kabartı, yansıma ve parlama özelliklerine göre materyal oluşturma yöntemleri
– Dış kaynak olarak görsel kullanarak materyal üretme teknikleri
– Görsel kullanılarak oluşturulan materyallerin sistem performansına olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması
– Kaplama koordinatlarının etkin kullanımı
– Giydirme koordinatlarının kullanım farklılıkları
– Malzeme özelliklerinin temel Photoshop bilgisi ile yorumlanması
– Çevresel malzemelerin etkin kullanımı (VraySky, VrayHDRI)
– Birbirleriyle ilişkili yorumlanması gereken materyal tipleri üzerine özel teknikler
– Dolaylı aydınlanmaya materyal özellikleri üzerinden müdahale etme etknikleri
– Gerçek projelerde (süreç yönetiminde) materyal konusunun yeri
– Region render kullanım pratiği
– Müşteri revizyonlarının projelendirilmesi
– Hazırlanan materyalin kaydedilmesi ve kullanılması
– Proje kaydetme ve yedekleme özellikleri
– Profesyonel Tavsiyeler

3. Bölüm: 3ds Max & Vray ile Işıklandırma-Pozlama Eğitimi Ders İçeriği

– Kısaca Gamma sorunu düzeltmesi (Materyal Eğitim Seti’ne atıfta bulunulmuştur)
– Temel düzeyde (kurgusal) render bilgisi
– Dolaylı aydınlanma (Global Illumination)
– Işık sınıfları ve sınıf farklılıkları
– Işık kaynaklarının kullanım özellikleri ve ortak parametreleri
– Kamera özellikleri ve donatı kullanımları
– V-Ray pozlama özellikleri konusunda 3ds Max 2017’deki yenilikler
– Pozlama özelliklerinin parametrik farklılıkları
– Işıklandırma-pozlama ve materyal ilişkisi
– Yapay ışık kaynaklarının ortak aydınlanma sonucu üretmesi için özel kullanımlar
– VrayIES ışık kaynağının kullanım özellikleri
– Mesh Light ile modeli ışık kaynağına dönüştürme yöntemi
– Bir çevresel malzeme olarak VrayHDRI’ın bir ışık kaynağına dönüştürülmesi
– VrayHDRI’ın bir ışık kaynağı olarak yorumlama teknikleri
– VraySky ve VrayHDRI’ın pozlama teknikleri ilişkisi; farklılıkları
– Işık kaynaklarının sınırları ve ortaya çıkan spesifik sorunların pozlama özellikleriyle çözülmesi
– Işık-gölge ilişkisindeki sunuma bağlı kriterler
– Birbirleriyle ilişkili yorumlanması gereken yarı geçirgen materyal tipleri üzerine özel teknikler
– Dolaylı aydınlanmaya ışık kaynağı üzerinden müdahale etme teknikleri
– Projelere bağlı spesifik aydınlatma çözümleri
– Region render kullanım pratiği
– Proje kaydetme ve yedekleme özellikleri
– Profesyonel Tavsiyeler


4. Bölüm: 3ds Max & Vray ile Render Eğitimi Ders İçeriği

– Doğrusal Gamma ve sRGB özellikleri
– Render Setup özellikleri
– Vray menüleri ve kullanım şekilleri
– Vray’in yorumlanabilir parametrelerinin tanımlanması
– Vray’in yorumlanabilir parametrelerinin kullanım alanları
– Vray’in donanım düzeyinde sistem kullanımı tercihleri
– Solidrocks ve Vray arasındaki iletişim
– Solidrocks ile Vray’in yorumlanabilir parametrelerini optimize etme yöntemleri
– Solidrocks kullanım pratiği üzerine örnek kullanımlar
– Solidrocks özellikleri ve Vray’in yorumlanabilir özellikleri kullanıcı tanımlı özelleştirme
– Parametrik değişimleri, hazır ayarlar olarak kaydetme ve kullanma yöntemleri
– Frame Buffer tercihleri ve etkin kullanımları
– Projelere bağlı spesifik render çözümleri
– Region render kullanım pratiği
– Render kaydetme yöntemleri
– “Final Renderı” üzerine, projelendirme bilgileri (mecra, boyut-çözünürlük, kalite özellikleri üzerinden)
– Birden fazla kamera açısı ile ardışık şekilde render işlemi gerçekleştirme yöntemi (Batch Render)
– Real-Time özelliği ile anlık önizleme pratiği (GPU)
– Photoshop CC ile render sorunlarını giderme
– Photoshop CC ile pratik Post-Render sonucu üretme teknikleri
– Profesyonel Tavsiyeler


5. Bölüm: 3ds Max & Vray ile Gerçekçi Dış Mekan için Doğa Uygulamaları Eğitimi Ders İçeriği

– Yüzey şekli üretme teknikleri üzerine uygulamalar
– Bitki örtüsü zeminine yönelik materyal çözümleri
– Bitki modellerin materyallerinin iyileştirilmesi
– Photoshop CC desteğiyle ileri materyal yorumlama teknikleri
– 3ds Max, Vray ve Photoshop CC’nin birlikte kullanım teknikleri
– Sahne ve sistem optimizasyonun etkin kullanımı üzerine yöntemler ve tavsiyeler
– Çalışılabilir ve sonlandırılabilir proje dokümanı özellikleri
– Doğa sahnelerinde proje süreçleri üzerine ileri bilgiler
– Proxy nesnesi oluşturma oluşturma tekniği
– Multiscatter eklentisinin ileri düzeyde kullanımıyla gerçekleştirilen uygulamalar
– Guruware eklentisinin kullanım pratiği ve örnek uygulamalar
– Doğa sahnelerinde gerçekçi göl ve deniz uygulamaları
– Doğa sahnelerinde gökyüzü uygulamalarında dikkat edilmesi gereken Photohop CC özellikleri
– Doğa sahnelerinde birbirleriyle etkileşimli materyal tiplerinin yorumlama teknikleri
– Doğa komposizyonu oluşturulurken üstlenilmesi gereken tasarım kaygıları
– Doğa sahnesinin finaline Render Elements’in katkıları
– İşlevsel Render Elements özellikleri ve ilgili özelliklerin Photoshop CC ile etkin kullanımı
– Fotogerçekçi doğa renderlarında Post-Render uygulaması müdahalesinde dikkat edilmesi gerekenler
– Post-Render konusunda Photoshop CC kullanılarak uygulanabilecek pratik bir yöntem.


6. Bölüm: 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri-1 Eğitimi Ders İçeriği

– Kadraj belirleme, örnek analizi ve temel tasarımda altın oran
– Kurguya bağlı olarak, kamera ve ışık ayarları geliştirme yöntemleri
– Orta düzey karanlık sahnelerde ışık sorunu ve çözümleri
– İşlevsel render sonucunda ışık kullanım tercihlerinin önemi ve özellikleri
– Marvelous Designer tanıtımı ve çalışma prensibi hakkında önemli bilgiler
– Marvelous Designer’ın olumlu ve olumsuz yanları
– Marvelous Designer ve 3ds Max > Cloth karşılaştırması
– Marvelous Designer Import/Export özelliklerinin püf noktaları
– Marvelous Designer’ın sistemle uyumla çalışması için gereken çalışma yöntemleri
– Marvelous Designer’da yastık, yorgan, çarşaf, cibinlik ve patchwork halı üretme yöntemleri
– Solidrocks’un sistemin optimum kullanılmasına katkısı
– Poligonal açıdan yoğun objelerin poligon sayısını azaltma yolu
– Yüksek sayıda poligona sahip sahnelerin sistemle uyumlu çalışabilmesi için Proxy nesnesi oluşturma
– VrayDisplacementMode kullanım teknikleri
– UVW Map üzerinden Map Channel özelliği ile Map çeşitlemesi
– Çok kanallı Mapler ile ileri materyal çözümleme teknikleri
– Photoshop ile materyal iyileştirme ve UVW Map hatalarını giderme yolları
– Map hazırlarken, Photoshop kullanılmaya gerek duymamızı engelleyen malzeme parametreleri
– Arka plan manzara kullanımı konusunda fotogerçekçi çözüm yöntemi
– Sahnede yer alan deri, kumaş, ahşap, tuğla vb. materyallerin ileri üretim teknikleri
– Falloff Map parametreleri ile ileri materyal oluşturma uygulamaları
– Vray Dirt Map ile kusur üretme teknikleri
– Vray Bump Material ile ileri materyal oluşturma teknikleri
– Blend Material üzerine temelden ileriye zengin materyal çözümleri
– Vray Fast SSS2 Material üretme tekniği
– Ahşap parke üretme yöntemleri ve eklentisi
– Materyal üzerinde, rastlantısal Map çoklayıcı eklenti
– Book Manager ile kitap yerleştirme
– Vray Render Elements ile render alma
– Photoshop’ta Vray Render Elements katmanlarının oluşturulması
– Photoshop ile Post-Render ve Zdepth-Blur yöntemleri ile sonuç üretme
– Finalde yapılmaması gereken render ayarları ve çözünürlük konusu
– “Tasarımcı Sonrası” üretim aşamaları ve masaüstü yayıncılık hakkında temel bilgiler
– Bir Post-Render aracı olarak Photoshop Lightroom ile hızlı sonuç alma yöntemleri
– Profesyonel yaşamda ileri tekniklerin uygulanabilirliği ve kullanım pratiği
– 3ds Max ile İleri Görselleştirme Teknikleri serisinin içeriği hakkında bilgilendirme


7. Bölüm: 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri-2 Eğitimi Ders İçeriği

– Görsel tasarımda temel tasarım ilkeleri ve kompozisyon
– Akşamüstü renderında ışık ve arka plan görseli kullanım teknikleri
– Yansıma problemlerinin etkin çözümüyle ilgili özgün teknikler
– İnsan modeli kullanımı, donatı üzerinden poz değiştirme ve sahnede kullanma
– Havuz zemini ve havuz materyali oluşturma teknikleri
– Ortam ışığına bağlı havuz aydınlatması üretme teknikleri
– Parke eklentisiyle karo zemin ve tuğla duvar üretme teknikleri
– Photoshop ile arkaplan iyileştirme teknikleri,
– Photoshop ile karo “map”i oluşturma, materyal üretme teknikleri
– Photoshop ile şömine ateşi “map”i oluşturma materyali üretme teknikleri
– Doğru yerleştirme koordinatları ile sıva izi olan duvar materyali üretme teknikleri
– IES ışıklarının kullanım şekilleri ile ilgi püf noktalar
– Spot ışık etkisinin kullanım şekilleri ve Photoshop desteki ışık sonucu arttırma yöntemleri
– Vray Light / Mesh kullanım teknikleri
– Alüminyum antrasit materyali üretim teknikleri
– “Yerel Seçim” özelliği ile jaluzi üretme teknikleri
– Işık kaynaklarının ileri materyal teknikleri ile sınırlandırılması-baskılanması teknikleri
– Hair and Fur Modifier’ı ile tüy-halı üretim teknikleri
– Vray Light ile ambiyans ışığı üretmeye yönelik ileri teknikler
– “Override Material” ile ortam ışığı kontrol etme teknikleri
– Cam / Karartılmış cam materyali üretme teknikleri,
– Örgü materyali oluşturma teknikleri
– TV materyali hazırlama teknikleri
– Buzlu / kumlama cam üretme teknikleri
– Sahnede kullanılan “Blend Material” örneklerinin analiz edilmesi
– Dokümanda yer alan “Bump Material”lerin incelenmesi
– Photoshop / Işık ve Lens üretme eklentisinin etkili kullanımına yönelik teknikler
– Post-Render aşamasında birden fazla sonucun ortak renk ayrımına olanak sağlayan teknikler
– İleri Görselleştirme Teknikleri-1 Eğitim Seti’nin konularına atıfta bulunulmuştur.


8. Bölüm: Photoshop CC ile Görselleştirme Üzerine Post Prodüksiyon Eğitimi Ders İçeriği

– Raw Filter ve Lightroom ile post render
– Seçim araçlarının kullanım alanları
– Boyama araçlarının etkin kullanımı
– Dönüştürme araçlarının işlevsel kullanımı
– Katman modlarının etkin kullanımı
– Katman özellikleri ile başarılı karışım
– Montaj tekniklerinde uyumluluk çözümleri
– Ham renderdan proje tamamlama yöntemleri
– Dış mekan ve iç mekanlar projeleri için örnek uygulamalar
– Projede kusur yaratma ve kusur temizleme (retouch)
– Özel Map hazırlama yöntemleri
– UVW Map tekrarlarının giderilmesi
– Dış cephede materyal kaplama teknikleri
– İç mekan materyal revizyonunda pratik teknikler
– İç mekan yapay aydınlatma oluşturma yöntemleri
– Dış mekan peyzaj ihtiyaçlarının çözüm teknikleri
– Dış mekan insan montajı uyumluluk için kullanılabilecek özellikler
– Revizyon kurguları üzerine uygulama örnekleri
– Render Elements ile seçim teknikleri
– Render Elemanlarının katman modları üzerinden etkin kullanımı
– Dış mekanda Zdepth kullanım yöntemi
– İç mekanda Zdepth kullanım yöntemi
– Kullanım mecralarına göre çözünürlük tavsiyeleri
– Web’te kullanılacak dijital görüntü özellikleri ve kayıt yöntemleri hakkında bilgilendirme
– Masaüstü yayıncılık (baskı) dokümanının özellikleri ve kayıt yöntemleri hakkında bilgilendirme
– Profesyonel Tavsiyeler

Who this course is for:
 • Mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar
Course content
Expand all 128 lectures 112:49:19
+ 3ds Max ile Modelleme Eğitimi
38 lectures 29:04:57
2
36:25
3
25:57
4
41:37
5
32:16
6
43:31
7
38:43
8
38:23
9
39:58
10
42:40
11
38:53
12
46:56
13
01:02:41
14
01:16:02
15
39:19
16
36:20
17
01:03:18
18
41:53
19
40:29
20
49:46
21
51:28
22
51:20
23
55:54
24
47:33
25
01:14:59
26
01:04:29
27
53:19
28
37:43
29
58:40
30
36:20
31
39:29
32
51:41
33
28:03
34
45:33
35
39:22
37
40:18
38
47:48
+ 3ds Max & Vray ile Materyal Eğitimi
16 lectures 14:37:41
2
26:29
3
28:57
4
47:17
5
47:48
6
49:04
7
38:57
8
42:07
9
45:43
11
01:03:32
12
01:32:15
13
01:51:59
14
01:07:01
15
01:27:59
16
49:25
+ 3ds Max & Vray ile Işıklandırma-Pozlama Eğitimi
11 lectures 08:28:49
2
26:29
3
18:45
4
01:30:08
Preview 01:27:36
6
58:11
7
32:01
8
47:13
9
01:03:57
10
01:10:11
11
11:26
+ 3ds Max & Vray ile Gerçekçi Dış Mekan için Doğa Uygulamaları Eğitimi
13 lectures 08:50:06
2
21:18
3
44:31
4
54:24
5
29:45
6
39:55
7
47:39
9
01:04:49
10
45:42
11
39:06
12
59:02
13
37:02
+ 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri Eğitimi 1
19 lectures 25:11:39
2
36:45
3
28:29
4
01:20:03
5
01:12:15
6
56:59
7
01:22:30
8
46:03
9
01:16:34
11
01:36:33
12
01:55:35
13
02:22:56
14
01:05:39
15
01:30:36
16
02:08:01
17
01:18:56
18
01:00:18
19
02:26:29
+ 3ds Max & Vray ile İleri Görselleştirme Teknikleri Eğitimi 2
10 lectures 08:40:09
Giriş
03:04
2
11:53
3
51:00
4
46:45
5
39:05
7
52:49
8
54:39
9
02:32:48
10
58:18
+ Photoshop CC ile Görselleştirme Üzerine Post Prodüksiyon Eğitimi
14 lectures 13:09:20
Giriş
20:55
2
01:12:26
3
01:17:36
4
01:19:15
5
01:36:19
Preview 01:19:19
7
44:22
8
41:05
9
01:05:29
10
01:08:33
11
18:54
12
46:32
13
26:30
14
52:05