Udemy

3DS Max - Modelowanie obiektów low poly

Techniki tworzenia stylizowanej grafiki 3D przy pomocy 3DS Max, ZBrush, Substance Designer
Last updated 2/2018
Polish