İleri Düzey C# ile EF, Linq, OOP, Devexpress Öğrenin (1/6)
4.9 (325 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
873 students enrolled

İleri Düzey C# ile EF, Linq, OOP, Devexpress Öğrenin (1/6)

165 Saatlik Web'deki En Kapsamlı İleri Düzey C# ile Entity Framework, Linq, Katmanlı Mimari, OOP, Devexpress Kursu.
4.9 (325 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
873 students enrolled
Created by Veysel Kılıç
Last updated 10/2019
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 27 hours on-demand video
 • 2 articles
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Bir projenin en başından en sonuna kadar (Kullanıcı girişinden, setup projesine kadar) hangi aşamalardan geçilerek geliştirildiğini öğrenmiş olacaksınız.
 • Bir projenin kod tekrarı yapılmadan nasıl geliştirilebileceğini öğrenmiş olacaksınız.
 • Bir proje için yönetim modülü oluşturarak birden fazla Database'in nasıl yönetilebileceğini öğrenmiş olacaksınız.
 • C#, Entity Framework, Linq, Katmanlı Mimari, Nesneye Yönelik Programlama, Devexpress Componentlerini ileri seviyede kullanmayı öğrenmiş olacaksınız.
Course content
Expand all 99 lectures 27:08:49
+ Proje Altyapısı.
4 lectures 01:14:28
EF Model Karşılaştırması ve Neden EF Code First?
10:57
Katmanlı Mimari Nedir? Kullanılması zorunlumudur? Temel Katmanlar Nelerdir?
03:52
Projede kullanılacak katmanların oluşturulması.
08:17
Projede Kullanılacak BaseForm'ların Tasarım İşlemleri.
51:22
+ Projede Kullanacağımız Kendi Component (Bileşen)'lerimizin Oluşturulması.
23 lectures 05:33:10
ButtonEdit
49:00
TextEdit
04:55
CalcEdit
08:46
CardEdit
14:34
ComboboxEdit
05:34
CheckedComboboxEdit
04:58
DateEdit
06:49
CheckEdit
03:27
FilterControl
04:46
IbanNoTextEdit
06:31
KodTextEdit
04:15
MemoEdit
03:29
PictureEdit
07:35
SimpleButton
02:53
SpinEdit
04:36
TCKimlikNoText
05:01
TelefonNoTextEdit
05:19
EmailTextEdit
07:38
ToogleSwitch
07:51
DataLayoutControl
27:35
ControlNavigator
26:15
GridControl
01:16:21
BandedGridControl
45:02
+ Form İşlemleri-1
8 lectures 01:44:43
OkulEditForm Tasarımı 1.Bölüm
14:26
MenuManager Nedir. Ne İşe Yarar, Sub Menu Nasıl Oluşturulur.
02:56
OkulEditForm Tasarımı 2.Bölüm
11:31
OkulListForm Tasarımı
16:27
BaseForm Update İşlemi
31:02
Okul, İl ve ilçe entityleri oluşturularak relation (ilişki)'ların kurulması.
16:35
+ Katmanlar
21 lectures 04:44:25
Data Katmanı, Migration İşlemleri ve bu işlemler hakkında bilgi verilmesi.
41:49
DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 1.Bölüm
04:05
DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 2.Bölüm
19:55
DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 4.Bölüm
32:36
DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 5.Bölüm
08:15
Messages Class'ı ve Functions'ların oluşturulması
04:56
DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 6.Bölüm
14:51
BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 1.Bölüm
16:06
GeneralFunctions Class Update İşlemi
16:41
BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 2.Bölüm
11:02
Convert Class'ının oluşturularak Functions'ların eklenmesi
13:14
GeneralFunctions Class Update İşlemi
20:22
KartTuru Enum'ı oluşturularak Enum'lar hakkında bilgi verilmesi
07:26
Messages Class Update İşlemi
07:44
Enum'lara atanmış Attribute'lerin okunabilmesi için gereken functions'lar
15:45
BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 6.Bölüm
04:19
İlk BLL Class'ının ve İlk Dto'nun oluşturulması ve Dto'lar hakkında bilgi verilm
27:20
+ Form İşlemleri-2
40 lectures 13:35:00
AnaForm oluşturulması, ConnectionString ve Database Generate işlemi.
24:27
Default ayarlala yapılan generate işlemi sonucunda oluşan hataların giderilmesi.
30:56
BaseForm class'larımızın kodlama işlemleri 1.Bölüm
32:15
ShowEditForms class'ı ve içeriğindeki functions'ların oluşturulması
24:51
BaseForm class'larımızın kodlama işlemleri 2.Bölüm
01:04:27
Okul Formları Kodlama işlemi 1.Bölüm
12:15
Okul Formları Kodlama işlemi 2.Bölüm
32:39
ButtonEnableFunction'ın oluşturulması
12:57
Okul Formları Kodlama işlemi 3.Bölüm
05:21
Id Oluşturma Function'ının hazırlanması
15:01
ShowListForms class'ı ve içeriğindeki functions'ların oluşturulması
09:04
Okul Formları Kodlama işlemi 4.Bölüm
28:47
IBaseGenelBll interface'inin oluşturulması ve implementasyon işlemleri
03:44
Okul Formları Kodlama işlemi 5.Bölüm
06:07
Kod Üretim Function'ı ve DAL ve BLL Katmanları Update işlemi
26:32
Okul Formları Kodlama işlemi 6.Bölüm
06:21
IlBll ve IlceBll Class'larımızın oluşturularak içeriklerinin doldurulması.
15:44
İl Formları tasarım ve Kodlaması.
31:52
İlçe Formları tasarım ve Kodlaması.
29:05
SelectFunctions Class'ının oluşturularak içeriğinin doldurulması
16:36
Okul Formları ve BaseFormlar Update işlemi
30:24
ButtonEdit Componentine yeni event ve eventhandler eklenmesi.
02:25
ButtonEdit Componenti Update İşlemi
11:16
İlçe Formları ve BaseFormlar Update İşlemi
02:55
RowFocus Function'unun oluşturulması, kullanılması, test edilmesi
13:11
Aktif ve Pasif Kartlar arasında dolaşabilmemizi sağlayan Function'ın oluşturulma
15:53
EntityDelete işlemleri için functions, event, Interface'lerin oluşturulması
20:23
Cursor işlemleri, FormClosing event'inin içeriğinin doldurulması ve test edilmes
08:44
Popup menü oluşturulması, menuler için function oluşturulması ve test edilmesi
07:40
Button Visibility İşlemleri
11:11
AnaForm, Base Formlar, İl Formlar update işlemleri ve test edilmesi
21:05
Form template işlemleri
01:34:31
Statusbar Açıklama, Kısayol ve Kısayol Açıklama işlemleri
18:07
Validation İşlemleri için Function, attribute, enum, interface oluşturulması
01:08:50
Tablo verilerinin, kullanıcıların istediği formatta dışarı aktarılması işlemleri
38:17
Edit Formlarda Update İşlemi.
04:34
Requirements
 • Temel düzeyde C# bilgisi
 • Visual Studio ve Devexpress kurulu bir bilgisayarınızın olması
Description

Projenin başlığında da belirtildiği gibi sizler için 6 bölümden oluşan 165 saatlik dev bir eğitim projesi hazırladım.

Bu proje ile birlikte, geliştireceğiniz ticari yazılımlarda:

 • Nasıl bir altyapı oluşturmanız gerektiğini,

 • Pattern'leri yani tasarım kalıplarını projelerinize nasıl uygulayabileceğinizi,

 • Projenizi katmanlara ayırarak nasıl yönetilebilir hale getirilebileceğini,

 • Projelerinize Yönetim Modülü ekleyerek birden çok database'i nasıl yönetebileceğinizi,

 • Entity framework ile database işlemlerini,

 • Linq ile sorgulama işlemlerini,

 • Nesneye yönelik programlama mantığını (OOP),

 • Kod tekrarı yapmadan nasıl proje geliştirilebileceğini,

 • Kendi componentlerinizi nasıl oluşturacağınızı,

 • Belirli standartlara göre kod yazmayı,

 • Devexpress componentlerini ileri düzeyde kullanmayı vb.

daha bir çok konuyu en detaylı şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Projede herhangi bir bölüm geliştirilmeye başlanmadan önce, bitmiş olan projeye geçilerek o aşamada ne yapılacağı hakkında bilgi verilecek ve proje ondan sonra geliştirilmeye başlanacaktır. Böylece sizler de ne yapılmak istendiğini hakkında bilgi sahibi olacak ve ezbere proje geliştirmemiş olacaksınız.

6 bölümden oluşan bu projenin tamamını eksiksiz olarak bitirmeniz durumunda piyasadaki en gelişmiş ticari yazılımların büyük bir bölümünü hiç zorlanmadan geliştirebilecek seviyeye gelebileceğinizi söyleyebilirim.


Who this course is for:
 • C#, Entity Framework, Linq, Katmanlı Mimari, Nesneye Yönelik Programlama, Devexpress Componentlerini ileri seviyede kullanarak proje geliştirmek isteyenler.