C#.Net LINQ(Language Integrated Query) İle Sorgulama
4.6 (19 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
98 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add C#.Net LINQ(Language Integrated Query) İle Sorgulama to your Wishlist.

Add to Wishlist

C#.Net LINQ(Language Integrated Query) İle Sorgulama

LINQ ile sorgulamayı, mantığını kavrayarak öğrenin.
4.6 (19 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
98 students enrolled
Created by Emre Şavklı
Last updated 3/2015
Turkish
Current price: $10 Original price: $60 Discount: 83% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 9 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Bu kursu tamamlayan öğrenciler, .NET'in resmi geliştirme dili olan C# ile, farklı veri kümeleri üzerinde LINQ sorguları yazabilmeyi, projelerde LINQ sorgularını kullanarak çalışabilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
  • Eğitimin temel amacı, LINQ prensiplerini detaylıca ele almak, LINQ ile sorgular geliştirilirken ezbere dayalı sorgulamak yerine sorgunun mantığını öğrenerek çalışabilmektir.
View Curriculum
Requirements
  • Kursa başlamadan önce, C# temel seviye konularının anlaşılmış olması ve OOP prensibinin uygulaması olan Class(Sınıf) lar konusuna hakim olunması gerekmektedir.
Description

Bu eğitim seti, C# programlama dili ile LINQ sorgularının nasıl yazılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda farklı veri kümeleri üzerinde nasıl sorgular oluşturulabileceği ele alınıyor olacaktır.

Eğitimin temel amacı; ezbere dayalı sorgular yazmak yerine, sorgulamanın nasıl yapılabileceğini, hangi şartlarda hangi sorguların yazılması gerektiğini detaylıca öğretebilmektir. Bu kursu tamamlayan öğrenciler, LINQ sorguları yazarken sorgunun mantığını kavradıkları için zorlanmadan çalışabileceklerdir.

Who is the target audience?
  • Bu kurstan, Object Oriented Programming(Nesne Tabanlı Programlama) mantığını bilen, C# programlama diline orta düzeyde hakim herkes yararlanabilir.
Compare to Other Programming Languages Courses
Curriculum For This Course
43 Lectures
08:55:44
+
LINQ Giriş
1 Lecture 14:38
+
LINQ Öncesi Hazırlık
6 Lectures 01:08:37

Custom Collection-IEnumerable ve IEnumerator Interface Kullanımı
18:02


Lambda Expression-Delegate Kullanım Örneği
09:03

Lambda Expression Kullanımı
12:57

Object Initializer Kavramı
05:54
+
LINQ to Object ile LINQ Sorgu Seti
19 Lectures 04:11:48
Projection Sorguları - Select İşlemi
12:43

Projection - SelectMany İle Sorgulama
09:57

Ordering İşlemleri (OrderBy - OrderByDescending)
15:48

Filtering(Filtreleme) İşlemleri - Giriş
18:54

Şehir Listesi Örneği - Filtering İşlemi
18:59

Set(Küme) İşlemleri-Distinct,Intersect,Except ve Union Metotları
11:33

EqualityComparer Nesnesi Aracılığı İle Set Operasyonları
14:35

Grouping(Gruplama) Sorguları - Giriş
13:02

Veri Türüne Göre Gruplama-Kelimeleri Karakter Adedine Göre Gruplama Örnekler
15:31

Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Count
13:23

Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Sum
12:10

Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Max ve Min
10:35

Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Average
09:14

Partitioning(Bölümleme) İşlemleri
07:09

Skip ve Take Metotları İle Sayfalama
15:27

Converting(Dönüşüm) İşlemleri
20:07

Quantifier(Nicelik) İşlemleri - All ve Any Metotları
11:09

Quantifier(Nicelik) İşlemleri - Contains Metodu
12:45

Element İşlemleri
08:47
+
LINQ to XML
8 Lectures 01:47:23
XML Nedir? LINQ To XML Giriş
14:18

LINQ to XML İle XML Verilerini Okuma - Giriş
15:16

XML Read - Veri Modelleme ve "let" Anahtar Sözcüğü
17:01

Attribute-Descendants Metotları
10:41

OfType<T> Metodu Kullanımı Örneği
13:12

LINQ to XML İle XML Belgelerine Kayıt Ekleme-I
14:16

LINQ to XML İle XML Belgelerine Kayıt Ekleme-II
13:16

LINQ To XML İle XML Belgelerinden Kayıt Silme ve Güncelleme
09:23
+
LINQ to SQL
9 Lectures 01:33:18
ORM(Object Relational Mapping) Nedir?
08:53

Linq To SQL Select - Giriş
13:01

LINQ To SQL Yapısı
14:12

LINQ To SQL İle Veritabanı Bağlantısı Gerçekleştirme
09:14

Select-Create An Anonymous Type of Object
13:30

GroupBy İle Veri Kümeleme - Select User Defined Object Class Object
14:11

IQueryable vs IEnumerable
07:15

Linq To SQL Insert
04:21

Update & Delete
08:41
+
LINQ To Entities
0 Lectures 00:00
About the Instructor
Emre Şavklı
4.2 Average rating
74 Reviews
1,992 Students
4 Courses
Software Developer and Instructor

I am a software developer and instructor.

I have been working in a vocational high school over 8 years. I also develop small and medium sized bussiness projects with .NET technologies,like C#.NET,ASP. NET, SQL Server, and WCF, around 10 years.

Furthermore,over 5 years experience on XML, JSon Data, AJAX technologies in more projects.

Recently, I've published a book about Entity Framework 5.0.

I have education of master degree in Management Information Systems(MIS) for 2 years.