C#.Net LINQ(Language Integrated Query) İle Sorgulama

LINQ ile sorgulamayı, mantığını kavrayarak öğrenin.
4.8 (8 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
50 students enrolled
$15
$60
75% off
Take This Course
 • Lectures 43
 • Length 9 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 2/2015 Turkish

Course Description

Bu eğitim seti, C# programlama dili ile LINQ sorgularının nasıl yazılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda farklı veri kümeleri üzerinde nasıl sorgular oluşturulabileceği ele alınıyor olacaktır.

Eğitimin temel amacı; ezbere dayalı sorgular yazmak yerine, sorgulamanın nasıl yapılabileceğini, hangi şartlarda hangi sorguların yazılması gerektiğini detaylıca öğretebilmektir. Bu kursu tamamlayan öğrenciler, LINQ sorguları yazarken sorgunun mantığını kavradıkları için zorlanmadan çalışabileceklerdir.

What are the requirements?

 • Kursa başlamadan önce, C# temel seviye konularının anlaşılmış olması ve OOP prensibinin uygulaması olan Class(Sınıf) lar konusuna hakim olunması gerekmektedir.

What am I going to get from this course?

 • Bu kursu tamamlayan öğrenciler, .NET'in resmi geliştirme dili olan C# ile, farklı veri kümeleri üzerinde LINQ sorguları yazabilmeyi, projelerde LINQ sorgularını kullanarak çalışabilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
 • Eğitimin temel amacı, LINQ prensiplerini detaylıca ele almak, LINQ ile sorgular geliştirilirken ezbere dayalı sorgulamak yerine sorgunun mantığını öğrenerek çalışabilmektir.

Who is the target audience?

 • Bu kurstan, Object Oriented Programming(Nesne Tabanlı Programlama) mantığını bilen, C# programlama diline orta düzeyde hakim herkes yararlanabilir.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: LINQ Giriş
LINQ(Language Integrated Query) Nedir?
Preview
14:38
Section 2: LINQ Öncesi Hazırlık
C# İle Interface Kavramı - Interface Nedir?
Preview
09:33
Custom Collection-IEnumerable ve IEnumerator Interface Kullanımı
18:02
Extension Method Nedir?
Preview
13:08
Lambda Expression-Delegate Kullanım Örneği
09:03
Lambda Expression Kullanımı
12:57
Object Initializer Kavramı
05:54
Section 3: LINQ to Object ile LINQ Sorgu Seti
Projection Sorguları - Select İşlemi
12:43
Projection - SelectMany İle Sorgulama
09:57
Ordering İşlemleri (OrderBy - OrderByDescending)
15:48
Filtering(Filtreleme) İşlemleri - Giriş
18:54
Şehir Listesi Örneği - Filtering İşlemi
18:59
Set(Küme) İşlemleri-Distinct,Intersect,Except ve Union Metotları
11:33
EqualityComparer Nesnesi Aracılığı İle Set Operasyonları
14:35
Grouping(Gruplama) Sorguları - Giriş
13:02
Veri Türüne Göre Gruplama-Kelimeleri Karakter Adedine Göre Gruplama Örnekler
15:31
Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Count
13:23
Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Sum
12:10
Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Max ve Min
10:35
Aggregation(Kümeleme) İşlemleri - Average
09:14
Partitioning(Bölümleme) İşlemleri
07:09
Skip ve Take Metotları İle Sayfalama
15:27
Converting(Dönüşüm) İşlemleri
20:07
Quantifier(Nicelik) İşlemleri - All ve Any Metotları
11:09
Quantifier(Nicelik) İşlemleri - Contains Metodu
12:45
Element İşlemleri
08:47
Section 4: LINQ to XML
XML Nedir? LINQ To XML Giriş
14:18
LINQ to XML İle XML Verilerini Okuma - Giriş
15:16
XML Read - Veri Modelleme ve "let" Anahtar Sözcüğü
17:01
Attribute-Descendants Metotları
10:41
OfType<T> Metodu Kullanımı Örneği
13:12
LINQ to XML İle XML Belgelerine Kayıt Ekleme-I
14:16
LINQ to XML İle XML Belgelerine Kayıt Ekleme-II
13:16
LINQ To XML İle XML Belgelerinden Kayıt Silme ve Güncelleme
09:23
Section 5: LINQ to SQL
ORM(Object Relational Mapping) Nedir?
08:53
Linq To SQL Select - Giriş
13:01
LINQ To SQL Yapısı
14:12
LINQ To SQL İle Veritabanı Bağlantısı Gerçekleştirme
09:14
Select-Create An Anonymous Type of Object
13:30
GroupBy İle Veri Kümeleme - Select User Defined Object Class Object
14:11
IQueryable vs IEnumerable
07:15
Linq To SQL Insert
04:21
Update & Delete
08:41
Section 6: LINQ To Entities

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Emre Şavklı, Software Developer and Instructor

I am a software developer and instructor.

I have been working in a vocational high school over 8 years. I also develop small and medium sized bussiness projects with .NET technologies,like C#.NET,ASP. NET, SQL Server, and WCF, around 10 years.

Furthermore,over 5 years experience on XML, JSon Data, AJAX technologies in more projects.

Recently, I've published a book about Entity Framework 5.0.

I have education of master degree in Management Information Systems(MIS) for 2 years.

Ready to start learning?
Take This Course