Cánh tay robot điều khiển bằng máy tính
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
3 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Cánh tay robot điều khiển bằng máy tính to your Wishlist.

Add to Wishlist

Cánh tay robot điều khiển bằng máy tính

Học điều khiển cả thế giới với chiếc máy tính nhỏ bé
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
3 students enrolled
Last updated 4/2017
Vietnamese
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $30 Discount: 67% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 4 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Control Servo motor with arduino
 • Control robot through computer by coding with visual C# and arduino IDE
 • Control Robot arm with buttons, potentiometers and computer
 • Know how to connect a hardware device with computer and control it
View Curriculum
Requirements
 • - Basic of progaming
 • - How to install Arduino IDE and CH340 Driver
 • Vietnamese
Description

- Cánh tay robot (Robot arm) là sản phẩm chiếm thị phần cao nhất trong lĩnh vực robot công nghiệp, với vai trò đắc lực trong các dây truyền sản xuất. 

- Khóa học là một trải nghiệm học tập thú vị quy trình chế tạo và lập trình cho một cánh tay robot ở 3 chế độ: Tự động, điều khiển và bán tự động 

- Bạn sẽ bỏ lỡ gì nếu không tham gia khóa học 

+ Công nghệ truyền tín hiệu điều khiển bằng máy tính 

+ Lập trình cánh tay robot tự động với động cơ servo 

+ Điều khiển cánh tay robot với nút bấm và biến trở 

+ Khả năng điều khiển một cánh tay vô tri vô giác với quyền năng của một nhà sáng chế 

+ Ý tưởng và kiến thức cơ bản để tham gia các giải khoa học công nghệ trong và ngoài nước Và còn nhiều hơn thế nữa .....

Who is the target audience?
 • Students who know a little basic with arduino and wanting to improved their knowledge
 • Students and pupils who want to practice with controlling a robot hand
 • Who want to know how to control their robot by computer
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
61 Lectures
04:07:38
+
Giới thiệu tổng quan
1 Lecture 02:45
+
Chương 2: Tổng quan về linh kiện và cách ghép nối
6 Lectures 24:58Demo sản phẩm
01:43

Giới thiệu arduino nano và board mở rộng
04:37

Mạch test servo, cách kiểm tra động cơ servo
06:55
+
Chương 3 : Điều khiển động cơ servo
7 Lectures 26:44
Giới thiệu chương
00:50

Lệnh điều khiển động cơ servo cơ bản
09:17

Ví dụ: Làm động cơ servo xoay góc 0-90 độ và dừng ở mỗi góc 1s
02:18

Bài tập:Làm động cơ servo xoay góc 0-90- 180 độ và dừng ở mỗi góc 2s
01:30

Thuật toán quét động cơ servo
05:41

Ví dụ: Quét 2 động cơ servo
06:03

Bài tập: Quét cả 4 động cơ servo
01:05
+
Chương 4 : Điều khiển động cơ servo bằng nút bấm và biến trở
12 Lectures 53:05
Giới thiệu chương
00:44

Nhận tín hiệu đầu vào từ nút bấm hiển thị Serial
04:51

Nhận tín hiệu đầo vào từ nút bấm hiển thị Serial sử dụng INPUT_PULLUP
02:56

Thuật toán điều khiển động cơ servo với nút bấm
06:30

Bài tập: Điều khiển 2 động cơ với 4 nút bấm
01:45

Nhận tín hiệu đầu vào từ chiết áp (Hiển thị lên Serial)
06:32

Điều khiển động cơ servo bằng chiết áp - lệnh mapping
05:22

Lệnh Servo.read , gửi góc quay của động cơ lên máy tính
03:31

Bài tập: Điều khiển 2 động cơ servo với 2 chiết áp
01:30

Lắp ráp cánh tay robot
14:47

Bài tập: Điều khiển 4 động cơ servo với 4 chiết áp
01:31

Bài tập: Tìm góc giới hạn của từng khớp động cơ
03:06
+
Chương 5: Các hàm điều khiển cơ bản
8 Lectures 23:24
Giới thiệu chương
00:42

Hàm servoPosition
10:19

Bài tập: Hoàn thiện hàm testRobotArm
03:48

Hàm nangLen, haXuong
02:52

Bài tập: Viết hàm quayTrai(),quayPhai()
01:29

Bài tập: Viết hàm vuonRa(); thuVao()
01:35

Bài tập: Viết hàm thaRa(); kepVao()
01:44

Bài tập: Kết hợp các hàm
00:55
+
Chương 6: Gửi tín hiệu Serial từ máy tính
10 Lectures 22:01
Giới thiệu chương
00:44

Gửi tín hiệu Serial lên máy tính
04:53

Đọc tín hiệu Serial từ máy tính
03:05

Điều khiển 1 led với lệnh Switch/ case
04:32

Bài tập: Thử thách led nháy 3 lần khi gửi 'a' và sáng đứng khi gửi 'b'
00:57

Bài tập: Thử thách led nháy liên tục khi gửi 'a' và sáng đứng khi gửi 'b'
02:23

Ví dụ: Lập trình để gửi 'a' thì quayTrai() 'b' thì quayPhai()
02:19

Bài tâp: Lập trình để gửi 'c' nangLen(), 'd' haXuong()
01:09

Bài tập: Lập trình gửi 'e' vuonRa(), 'f' thu vào()
01:01

Bài tập: Lập trình gửi 'g' thả ra, 'h' kẹp vào
00:58
+
Chương 7: Lập trình Visual C# điều khiển tay robot
9 Lectures 56:58
Giới thiệu chương
00:40

Cài đặt VisualC#
04:03

Viết chương trình gửi 2 số 'a' và 'b' từ máy tính
07:25

Bài tâp: Hoàn thiện chương trình để điều khiển cánh tay Robot
01:34

Viết chương trình điều khiển tay robot từ máy tính (có thể chọn cổng và baud rat
17:47

Vô hiệu hóa các nút bấm khi chưa được chọn
10:03

Xây dựng hàm quayTraiNBuoc(n,stepDegree), quayPhaiNBuoc(n,stepDegree)
05:16

Hướng dẫn sử dụng MouseUp MouseDown
08:31

Bài tập: Hoàn thiện Robot điều khiển bằng nút bấm trên máy tính
01:39
+
Chương 8: Chế độ tự động
5 Lectures 27:24
Giới thiệu chương
00:46

Hiển thị góc quay của tay Robot lên máy tính
05:09

Thực hành mô phỏng một chuyển động tự động
06:19

Biến mảng
06:44

Lưu bài của Robot vào bộ nhớ
08:26
+
Chương 9: Điều khiển không dây
2 Lectures 08:54
Kết nối nguồn và HC06
04:55

Kết nối bluetooth vào máy tính và tiến hành điều khiển
03:59
+
Chương 10: Tổng kết
1 Lecture 01:25
Tổng kết
01:25
About the Instructor
Mr Phan Hoàng Anh
0.0 Average rating
0 Reviews
3 Students
1 Course
Engineer at Automation

- Phan Hoang Anh (or Mr. Robot on Youtube)

- Project Leader of the program Robot for everyone  in Vietnam

- Desiring to make robotics become a hobby of Vietnamese children. And hoping that in the future, what they build is automatic factory, complex robots, which is working for human kind.

-Chief organizer of RoboCup 2016 - Robot Soccer playground for junior and senior high students

- Advising students achieve more than 50 awards in the competition National Technical Sciences.

- A trainer in Techmaster Robot Team Hanoi, Fablab, Giang Vo Secondary, Star Primary School.

- A lecture at the online course of Edumall, namely Robotics basic - Making robot bluetooth.

- Producing more than 600 videos on robotics guide in my Youtube channel 

- Professionals in the field of robotics training in Vietnam

- Technology consulting for a number of teams in the Robocon and some other school-level robotics competition of the Hanoi College of Refrigeration, Transport University, Hanoi University of Technology.

- Consulting and co-guide for students of the Polytechnic, University of FPT done graduation thesis.