BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp
3.3 (2 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
23 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp to your Wishlist.

Add to Wishlist

BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp

Modelleer, presenteer en detailleer een gebouw volgens de detailgraad en tekenconventies van het Uitvoeringsontwerp
3.3 (2 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
23 students enrolled
Created by Stefan Boeykens
Last updated 7/2015
Dutch
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $100 Discount: 90% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 4 hours on-demand video
 • 1 Article
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • model and elaborate a 3D building, including drawings, sections, elevations and layouts
 • refine the drawings to take drawings standards into account
 • elaborate the design with construction detailing and correct connections between elements
 • further improve their understanding of a BIM authoring software, such as ArchiCAD
View Curriculum
Requirements
 • completion of module 1 (Sketch Design/Voorontwerp) is essential
 • Graphisoft ArchiCAD, available from MyArchicad.com, free for students, 30-day trial for commercial users
 • Basic Construction knowledge: how does a building fit together? e.g. insulation, beams, windows/doors, roof structure
 • Understanding of Architectural Representation: drawing standards, hatching, annotation, plans/sections/elevations and 3D presentation
Description

This is the second module of a course (in Dutch), which takes you through the modelling of a small, single-family residential building, from scratch. It follows the Building Information Modelling (BIM) methodology and uses Graphisoft ArchiCAD, which is a popular BIM authoring software, available for OSX and Windows.

Deze reeks videos is een introductie tot het maken en presenteren van digitale gebouwmodellen met ArchiCAD. Deze werden geconcipieerd en opgenomen door Stefan Boeykens en maken gebruik van ArchiCAD 18 NED (de regionale versie van ArchiCAD voor België en Nederland, verdeeld door Kubus). Het grootste deel van de inhoud is bruikbaar met andere taalversies of ook (iets) oudere versies van ArchiCAD.

Deze tweede module bouwt verder op de eerste module en omvat de ontwerpfase “UitvoeringsOntwerp", met de focus op het uitwerken en detailleren van een meer compleet gebouwmodel, zoals uitgewerkt doorheen het ontwerp en voor een bouwvergunning.

Tegelijk wordt ook het palet gereedschappen van ArchiCAD verder verkend.

 • Er wordt een 3D Model van een kleine, eengezinswoning uitgewerkt. Hoewel alle stappen worden doorlopen, wordt niet iedere modelleerstap voorgedaan.
 • Er wordt wel een algemene bouwkennis verondersteld en ook een zekere ervaring met algemene grafische software is aanbevolen.
 • Het ontwerp bevat een aantal bewust gekozen elementen, zoals een deel plat dak en een deel hellend en ook de aansluiting tegen een buurwoning.
De eerste module (in een aparte cursus) ging in op het "VoorOntwerp" en de eerste kennismaking met de ArchiCAD software.
Who is the target audience?
 • students of architecture or architectural-engineering or civil-engineering
 • architects who want to learn BIM using ArchiCAD
 • students who completed the first module of this course
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
31 Lectures
03:55:02
+
Van Schets tot Uitvoering - model-gebaseerd
18 Lectures 02:36:00

Korte Inhoud

In deze sectie wordt het verloop van het ontwerp doorheen de ontwerp fasen verklaard, in de context van de BIM methodiek. We vertrekken van het eenvoudig model uit de eerste module en verfijnen dit tot een niveau Bouwaanvraag (“UitvoeringsOntwerp”).

We bekijken daarom hoe we ons project kunnen aanpassen aan de gevraagde tekenconventies.

Dit omhelst het toewijzen en aanpassen van element-samenstellingen (Composites), algemene aansluiting tussen elementen (PBC & Building Materials) en het omgaan met attributen, die bepalen hoe elementen voorgesteld worden.

Tenslotte gaan we in op Complex Profiles, die toelaten om elementen met een complexere samenstelling uit te werken, vanuit hun doorsnede.

Tijdsduur

Ongeveer 90 minuten (voor de hele sectie)

Vereiste Voorkennis

Cursus ArchiCAD Module 1: Voorontwerp

Preview 00:53

Tekenconventies zijn belangrijk om consistente tekeningen te krijgen, overheen verschillende projecten. In Vlaanderen zijn géén officiële, opgelegde conventies en daarom vertrekken we van een reeks afspraken die aan de opleiding Ingenieur-Architect aan de KU Leuven gebruikt worden. Dit zijn CAD-conventies (gericht op AutoCAD en VectorWorks), maar deze kunnen ook goed toegepast worden in ArchiCAD.

Tekenconventies Documenten
2 pages

Korte Inhoud

In deze module bereiden we ons project voor op de tekenconventies UitvoeringsOntwerp. We vertrekken hierbij van een voorbeeld AutoCAD bestand, van waaruit we de nodige Patronen extraheren en omzetten naar standaard ArchiCAD fills. Na enkele kleine correcties zijn deze geschikt voor gebruik in ons ArchiCAD model.

Doelstelling

De student kan arcerings-patronen configureren door bestaande “Fills” aan te passen.

De student kan patronen uit een AutoCAD DWG importeren in ArchiCAD en aanpassen.

De student kan een nieuw symbolisch patroon maken, op basis van getekende elementen.

De student kan een nieuw symbolisch lijntype maken, op basis van getekende elementen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.1.B en Module 1.5.A (uit Cursus ArchiCAD Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Independent Worksheet
 • XRef & XRef Manager
 • Fill
 • LineType
 • Arc
 • Line
Module 2.1.0: Tekenconventies Uitvoeringsontwerp
16:42

Je kan technische tekeningen uitwerken in ArchiCAD

Over tekenen & Conventies
3 questions

Korte Inhoud

In deze module maken we in detail kennis met de manier waarop elementen met elkaar verbindingen maken volgens de gebruikte materialen. Dit werd ingevoerd in ArchiCAD 17 om vele standaard constructiedetails geautomatiseerd op te lossen.

Met dit systeem kunnen bijna alle bouwknopen tot op een detailniveau van 1:50 (grotendeels) automatisch uitgewerkt worden en is er bijgevolg haast geen extra 2D tekenwerk nodig om een dossier uit te werken.

Doelstelling

De student begrijpt de concepten “Building Materials” en de “Priority Based Connections” (PBC) die daaraan gelinkt worden.

De student kan de aansluiting van elementen bijsturen door een aangepaste “Priority” in te stellen voor de gebruikte Building Materials.

Tijdsduur

Ongeveer 8 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Building Material
 • Priority Based Connection
 • Priority
 • Composite
Preview 07:41

Korte Inhoud

In deze module leren we hoe ArchiCAD de mogelijkheid biedt om het model weer te geven met enkel de draagstructuur van de elementen. Hiermee is het mogelijk om een structuurmodel weer te geven, waarin de afwerkingen van de elementen verborgen worden.

Doelstelling

De student kan per element aangeven of het dragend (“Load Bearing”) of niet-dragend (“Non-Load-Bearing”) is.

De student kan “Composites” configureren via de laag (“skin”) eigenschappen: Core - Other - Finish.

De student kan de weergave van het model sturen via de “Partial Structure Display”, waarin kan gewisseld worden tussen Entire Model - Without Finishes - Core Only en Core of Load-Bearing Elements Only.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Core - Finish - Other
 • Partial Structure Display
 • Load-Bearing - Non-Load Bearing
Preview 04:53

Korte Inhoud

In deze module leren we enkele nieuwe modelleer gereedschappen kennen om ons gebouw verder uit te werken.

We bouwen een globale gebouw layout met een skeletstructuur op met balken en kolommen en gebruiken een assen-raster om ze uit te lijnen.

We plaatsen ons gebouw beter in zijn context door een terrein toe te voegen.

We maken kennis met schaalstructuren, waarmee we bepaalde complexe vormen kunnen modelleren.

En tenslotte gebruiken we een hiërarchisch systeem om vliesgevels op te zetten, compleet met profielen en panelen.

Tijdsduur

Ongeveer 30 seconden

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Module 1)

Module 2.1.C: Bijkomende Gebouwelementen
00:31

Korte Inhoud

We gaan een eenvoudig, industrieel gebouw uitzetten met een logische assenstructuur. We gaan hierop de draagstructuur uitzetten, gebruik makend van de gereedschappen voor balken en kolommen.

We zorgen er voor dat de opbouw tussen hoofd- en kinderbalken ingesteld worden, evenals de aansluiting op kolommen en wanden.

Doelstelling

De student kan de aslijnen en richting van een gebouw aanzetten met behulp van een assen-raster (“Grid”).

De student kan een skeletstructuur positioneren op dit raster met balken (“Beam”) en kolommen (“Column”).

De student kan de draagstructuur verder configureren, zodat de elementen correct op elkaar aansluiten.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.1.B

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Column & Beam
 • Grid
Module 2.1.C.1: Draagstructuur met Balken en Kolommen
11:30

Korte Inhoud

In deze module maken we ook gebruik van enkele bibliotheek elementen (Objecten) voor draagstructuren.

Doelstelling

De student kan bibliotheek-elementen selecteren en gebruiken voor bepaalde specifieke draag-elementen.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.1.C.1

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Object
Module 2.1.C.1b: Draagstructuur met Objecten
11:32

Korte Inhoud

Omdat het niet altijd praktisch is om met de bestaande balken of kolommen of objecten een dakspant op te bouwen, gaan we gebruik maken van de “TrussMaker” module om, vertrekkend van een schematische tekening, zo'n model te genereren.

Doelstelling

De student kan op basis van een schematisch getekende spant een 3D dakspant creëren met de “TrussMaker” Module.

De student begrijpt hoe de reeds getekende dakspant terug kan aangepast worden.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.1.C.1

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • TrussMaker
Module 2.1.C.1c: Draagstructuur met TrussMaker
05:41

Korte Inhoud

In deze module plaatsen we het gebouw beter in een context, door een terrein toe te voegen. We kunnen daarbij de contour van een site ingeven, maar ook niveauverschillen en hellingen bepalen. Dit helpt ook om correcte doorsneden en 3D weergaven te maken.

Indien we een opmeting van een landmeter ter beschikking hebben, kunnen we dat ook als basis gebruiken (hetzij als een tekening, hetzij als een reeks 3D-coördinaten).

Doelstelling

De student kan een terrein modelleren met het “Mesh” gereedschap: de contour van het terrein, eventuele openingen of uitsparingen en de individuele hellingen en hoogteverschillen.

De student kan een reeks hoogtelijnen uit een landmeters-tekening gebruiken om een 3D terrein uit te zetten.

De student kan een reeks 3D coördinaten importeren en omzetten naar een 3D terrein.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Mesh
 • XRef
 • Import from Survey
Module 2.1.C.2: Terrein Modelleren (Mesh)
10:27

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met een gereedschap voor complexere schaal-structuren. Dit laat een grotere 3D vormvrijheid toe dan de reguliere gereedschappen, zoals wanden of daken, maar is toch goed integreerbaar in het gebouwmodel.

We maken eerst een eenvoudige extrusie, die we kunnen gebruiken voor een gegolfde plaat of glasprofiel.

Dan tonen we een omwentelingslichaam, door een eenvoudige koepel te modelleren.

We maken een vrije, complexe dakvorm, op basis van een regelvlak, met een aangepaste contour en openingen.

We passen dit tenslotte toe op ons ontwerp, door één van de hellende daken te vervangen door een gebogen dak.

Doelstelling

De student kan een aantal courante complexere 3D vormen maken, gebruik makend van het “Shell” gereedschap.

De student begrijpt het verschil tussen de drie modelleer-opties: Extruded, Revolved en Ruled.

De student kan een geplaatste shell verder verfijnen, door het profiel aan te passen en door een aangepaste omtrek en eventuele openingen toe te voegen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Shell
Preview 15:43

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met het vliesgevel gereedschap om glazen gevels, glaspartijen of complexe raamgehelen te modelleren. Het werkt fundamenteel anders dan de courante gereedschappen in ArchiCAD, doordat het als een complex systeem van hiërarchisch gestuurde instellingen werkt: van globaal tot in detail.

We zetten een vliesgevel uit en bepalen eerst en vooral een globale rasterstructuur, die we dan verder kunnen verfijnen, tot op het niveau van de individuele profielen, panelen en accessoires.

Doelstelling

De student kan de opzet van een glazen gevel modelleren met de “Curtain Wall”.

De student kan het algemeen schema uitzetten, met de “Boundary” en de verschillende aslijnen.

De student kan de glazen gevel verfijnen door glazen en opake panelen aan te geven.

De student kan de profielen verder detailleren, door te kiezen tussen enkele beschikbare, parametrische varianten.

De student kan een Curtain Wall intekenen in een reeds gemodelleerde gevel.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Curtain Wall
Module 2.1.C.4: Vliesgevels (Curtain Wall)
15:26

Korte Inhoud

In deze module voegen we hoekramen toe aan ons gebouw. Dit is een variant van de reeds gekende ramen en deuren, maar ze worden op een wat afwijkende manier toegevoegd en geconfigureerd.

Doelstelling

De student kan een hoekraam plaatsen, met de “Corner Window” tool.

De student begrijpt het verband tussen een “Corner Window” en de gewone “Window” tool.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A.4 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Corner Window
Module 2.1.C.5: Hoekramen (Corner Window)
05:12

Korte Inhoud

In deze module voegen we daklichten toe aan ons gebouw. Dit lijken wat op de reeds gekende ramen en deuren, maar ze worden in een dak geplaatst en niet in een muur.

Doelstelling

De student kan een daklicht aan een hellend dak toevoegen met het “SkyLight” gereedschap.

De student begrijpt het verband tussen een SkyLight en het dak waarin het geplaatst is.

De student begrijpt het verschil tussen een SkyLight als raam-gereedschap en een SkyLight als bibliotheek element.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A.7 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • SkyLight
 • SkyLight Library Object
Module 2.1.C.6: Daklichten (SkyLight)
10:28

De basis elementen (Wall, Slab, Window) worden in deze cursus verder aangevuld. Ken je ze al goed?

Over de basisgereedschappen
3 questions

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met de methode om elementen met een complexe opbouw samen te stellen, vertrekkend vanuit een 2D voorstelling van de doorsnede.

We passen dat toe op drie voorbeelden: in deze les maken we een gevel met houten lamellen, terwijl de volgende twee lessen ingaan op de afwerking van een dakrand en een funderingszool.

Deze methode geeft ons een techniek die ons toelaat om de meeste bouwknopen model-gebaseerd aan te pakken: de 2D doorsnede tekening wordt immers toegepast in 3D en doorheen het hele gebouw.

Doelstelling

De student kan een complexe doorsnede (“Complex Profile”) aanmaken en toepassen op wanden, balken of kolommen.

De student kan de doorsnede correct configureren met Building Materials en beheren via de “Complex Profile Editor”.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2 (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Complex Profile
 • Complex Profile Editor
 • Composite Structure
Module 2.1.D: Complexe Profielen
12:07

Korte Inhoud

In deze module werken we een tweede voorbeeld uit van Complexe Profielen: de afwerking van een dakrand

Module 2.1.D.b: Complexe Profielen: voorbeeld Dakrand
04:57

Korte Inhoud

In deze module werken we een tweede voorbeeld uit van Complexe Profielen: de afwerking van een funderingszool

Module 2.1.D.c: Complexe Profielen: voorbeeld Funderingszool
08:45

Korte Inhoud

In deze module gaan we onze half-open bebouwing beter inpassen tegen de woning van de buren. We moeten o.a. de samenstelling van de gemene muur aanpassen evenals de funderingszool. We gaan ook een deel van de buur modelleren, op een vereenvoudigde manier, om ons ontwerp beter aan te geven in de context.

Doelstelling

De student kan de samenstelling van elementen (“Composite Structure”) configureren en nieuwe samenstellingen aanmaken.

De student kan bestaande gebouwen vereenvoudigd voorstellen door deze op een aparte layer te plaatsen.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 2.1.D

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Composite Structure
 • Complex Profile
 • Layer
 • Roof
 • Solid Element Operators
 • Update Zones
Module 2.1.E: Gemene Muur tegen de buur
13:32

Vanaf ArchiCAD 17 werden Building Materials ingevoerd. Wel vreemd voor een software die op dat moment bijna 30 jaar op de markt was... Maar goed. Enkele vragen over Building Materials.

Over Building Materials
3 questions
+
Het maken van eigen objecten
3 Lectures 14:28

Korte Inhoud

In deze module komt het aanmaken van eigen objecten aan bod. Hoewel de ArchiCAD bibliotheek veel parametrische objecten beschikbaar heeft, die een groot deel van de benodigde elementen omvatten, bevat elk project wel enkele nieuwe objecten.

We kunnen op zoek gaan naar andere bibliotheekelementen, door online te zoeken. Meestal levert dit parametrische en vaak erg uitgebreide objecten op, die we kunnen integreren in ons project. Maar soms loont het de moeite om zelf een eigen object aan te maken, dat misschien beter voldoet aan het project.

Globaal gesproken zijn er twee strategieën:

 1. Indien een object een eerste maal voorkomt, wordt het als statisch object gemodelleerd met de gekende gereedschappen en omgezet in een Bibliotheekobject. Dit wordt dan deel van de project-bibliotheek, meestal ingebakken in het ArchiCAD project-bestand.
 2. Indien een object herhaaldelijk voorkomt, loont het de moeite om het beter te structuren en kan er gedacht worden om het parametrisch op te bouwen. Dit vereist dan wel dat met de GDL code gewerkt wordt. Dergelijke objecten kunnen in verschillende projecten toegepast worden en horen dan thuis in een gedeelde bureau-bibliotheek.

We beperken ons op dit moment tot de eerste methode.

Tijdsduur

Ongeveer 1 minuut

Vereiste Voorkennis

Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1

Module 2.2: Eigen objecten
01:39

Korte Inhoud

In deze module bouwen we een nieuwe bibliotheek-element op, door de 3D geometrie te modelleren met de courante 3D modelleer-gereedschappen. We kunnen die geometrie dan omzetten door een selectie op te slaan als een bibliotheek-element.

We voegen ook een eenvoudige, symbolische 2D weergave toe, door die te tekenen met de courante 2D gereedschappen.

We slaan dit element tenslotte op in de “embedded library” van ons project.

Doelstelling

De student begrijpt dat elke willekeurige selectie objecten in ArchiCAD kan opgeslagen worden als een Object.

De student kan een object aanmaken, met een aparte 2D en 3D voorstelling.

De student begrijpt ook hoe dit object kan bijgewerkt worden.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.1.C

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall/Slab
 • Save as Object
Module 2.2.A: Van losse elementen tot Object
07:34

Korte Inhoud

In deze module wordt een eigen raam opgebouwd, door de geometrie te tekenen in het project. Indien de juiste methode gevolgd wordt, kan dit opgeslagen worden als een raam-object, dat op een correcte manier in elke muur kan geplaatst worden en ook een juiste uitsparing voorziet als opening.

Doelstelling

De student kan een eigen raam modelleren, zonder GDL programmering, door de geometrie te modelleren met reguliere objecten en de selectie op te slaan als Window of Door object.

De student kan het model zo organiseren, dat het juiste invoegpunt en de juiste positie bepaald wordt.

De student begrijpt hoe elementen kunnen gebruikt worden om een aangepaste opening of uitsparing in de muur te genereren, door ze de ID te geven van “WALLHOLE” en “WALLNICHE”.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 2.2.A

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall/Slab
 • Save as Window/Door
 • WALLHOLE
 • WALLNICHE
Module 2.2.B: Een eigen Raam of Deur object
05:15

Er zijn objecten beschikbaar in de Bibliotheek. Maar niet elk bouwelement is daarbij voorzien.

Over Objecten maken
4 questions
+
Constructief Detailleren
9 Lectures 01:01:42

Korte Inhoud

In deze module gaan we enkele courante details uitwerken, op een model-gebaseerde manier. Dit laat toe om op elk moment een correcte weergave te kennen van de opbouw van een gebouw. We streven er naar om tot op het niveau van de Stedenbouwkundige vergunning zo weinig mogelijk aparte 2D details te moeten tekenen.

Tijdsduur

Ongeveer 1 minuut

Vereiste Voorkennis

Module 2.1

Module 2.3: Constructief Detailleren
00:18

Korte Inhoud

In deze module leiden we van het 3D model een 2D detail tekening af. Dit gebeurt courant vanuit een doorsnede tekening, waar een detail wordt afgebakend dat dan in een aparte tekening afgewerkt wordt. Hoewel de detail tekening bestaat uit 2D elementen, blijft het mogelijk om de afgeleide elementen opnieuw te genereren indien het achterliggend model bijgewerkt wordt.

We streven er naar om ook hier een zuivere, leesbare tekening op te maken, volgens de afgesproken tekenconventies.

Doelstelling

De student begrijpt het verband tussen het 3D model, de 2D doorsnede en de 2D detail tekening.

De student begrijpt hoe de onafhankelijke tekening het model gebruikt als onderlegger en dat deze onderlegger op aanvraag kan bijgewerkt worden.

De student kan over het model een tekening op een aangepaste schaal opzetten, door een “Detail Marker” te plaatsen.

De student kan het detail verder opwerken met de 2D tekengereedschappen, met 2D parametrische objecten en met annotatie.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.1.B en Module 1.2.B (uit Cursus ArchiCAD Introductie: Module 1)

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Detail Tool
 • Detail Window
 • Section
 • Line
 • Fill & Fill Handles
 • Dimension
 • Object
Module 2.3.A: 2D Detail Tekening
05:51

Korte Inhoud

In deze module gaan we een opengewerkte doorsnede creëren op basis van het 3D model. Dit is een 2D tekening, maar afgeleid van een 3D projectie. Dit laat ons toe om technisch uitgewerkte en inzichtelijke documenten te maken, waarmee het project op een unieke manier kan gedocumenteerd worden.

Doelstelling

De student begrijpt het verband tussen een “3D Document” en het 3D model.

De student kan vanuit een willekeurig 3D zicht een 3D Document aanmaken.

De student begrijpt dat een 3D document een 2D zicht is op het model, waarin niet alleen annotatie kan toegevoegd worden, maar van waaruit het model ook kan aangepast worden.

De student kan een 3D document bijwerken, door terug de onderliggende “Source View” te openen, het zicht en de weergave aan te passen en deze instellingen terug op te slaan in het 3D document.

Tijdsduur

Ongeveer 7 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.1.B en Module 1.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • 3D Document
 • Marquee
 • Redefine
 • Source View
 • View
 • Quick Options
Module 2.3.B: 3D Document
06:07

Korte Inhoud

In deze module werken we enkele courante bouwknopen uit, waarbij een aantal technieken en aanbevelingen getoond worden die we doorheen het hele gebouw kunnen doorzetten.

We streven er daarbij naar om zoveel mogelijk model-gebaseerd te werken, zodat het feitelijke tekenwerk tot een minimum beperkt wordt.

Tijdsduur

Ongeveer 1 minuut

Vereiste Voorkennis

Module 2.1

Preview 00:16

Korte Inhoud

In deze module kijken we naar de aansluiting tussen een binnenvloer en een wand. We kiezen de juiste element samenstelling en passen die verder aan. Daarnaast is het ook essentieel om de horizontale afmetingen en de verticale posities aan te passen.

We volgen daarbij de aanbeveling om muren te laten aanzetten ter hoogte van de draagvloer, zodat de aansluiting tegenover draagvloer, afwerking en wand grotendeels automatisch kan gevonden worden.

Doelstelling

De student kan de juiste “Composite Structure” voor wanden en vloeren instellen, door een bestaande structuur aan te passen of door een nieuwe aan te maken.

De student kan de exacte positie en vorm van vloeren aanpassen in grondplan en in doorsnede.

De student kan de onder- en bovenzijde van buiten- en binnenwanden instellen om de bouwknoop met de vloeren goed op te lossen, gebruik makend van de “Priority Based Connections”.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.3.C

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall
 • Slab
 • Composite Structure
 • Top Level & Elevation linking
 • Priority Based Connections
 • Building Materials
Preview 05:20

Korte Inhoud

In deze module werken we de aansluiting tussen het terras en de dakrand uit. We maakten reeds gebruik van een complex profiel voor de dakrand, maar kunnen nog bijkomende elementen plaatsen om de aansluiting verder af te werken.

Doelstelling

De student kan elementen configureren via hun samenstelling (“Composite Structure”), hun vorm (“Complex Profile”) en hun positie.

De student kan bijkomende elementen toevoegen om de juiste bouwknoop te modelleren.

De student begrijpt de invloed van de “Priority” van de “Building Materials” op de bouwknoop.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.3.C.1

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall
 • Slab
 • Beam
 • Composite Structure
 • Top Level & Elevation linking
 • Priority Based Connections
 • Building Materials
 • Complex Profile
Module 2.3.C.2: Aansluiting Terras/Dak/Dakrand
09:33

Korte Inhoud

In deze module werken we de aansluiting aan de dakoversteek uit. Dit vereist het opsplitsen van de vloer in een deel binnen en een deel buiten en ook het aanpassen van de aanzethoogte van de buitengevels. Om de hoek helemaal op te lossen, voegen we een bijkomend element toe.

Doelstelling

De student kan elementen configureren qua samenstelling (“Composite Structure”)

De student kan elementen accuraat positioneren in plan (positie en vorm) en in doorsnede (“Elevation”).

De student kan bijkomende elementen plaatsen, zoals een “Beam”, om de aansluiting af te werken.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.3.C.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall
 • Slab
 • Composite Structure
 • Top Level & Elevation linking
 • Priority Based Connections
 • Building Materials
 • Beam
Module 2.3.C.3: Aansluiting Dakoversteek
08:06

Korte Inhoud

In deze module sluiten we de funderingszool aan tegen de buitengevel, door de juiste samenstelling en positie in te stellen.

We werken de fundering ook in in het terrein, zodat een juiste uitsparing gemaakt wordt en er geen gaten overblijven.

Doelstelling

De student kan de samenstelling en positie van elementen verfijnen, door de “Composite Structure” en de “Building Materials” te configureren.

De student kan een bestaand “Complex Profile” aanpassen en verfijnen.

De student kan een “Solid Element Operator” uitvoeren tussen elementen, om een accurate uitsnijding in te stellen.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.3.C.3

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Composite Structure
 • Priority Based Connections
 • Building Materials
 • Complex Profile
 • Solid Element Operation
Module 2.3.C.4: Aansluiting Vloer/Fundering
12:51

Korte Inhoud

In deze module verfijnen we de verbinding tussen de buitengevel en het hellend dak. Dit doen we zowel op het niveau van de element samenstelling, de prioriteiten van de “Building Materials” als de exacte vorm van het element.

In sommige gevallen moeten we elementen opsplitsen om een nauwkeuriger aansluiting in te stellen.

Doelstelling

De student kan gevels afsnijden tegen een hellend dak.

De student begrijpt het verschil tussen de “Merge/Trim” techniek en “Solid Element Operations”.

De student kan een “Complex Profile” modelleren om de verbinding meer in detail in te stellen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 2.3.C.4

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Composite Structure
 • Priority Based Connections
 • Building Materials
 • Trim/Merge
 • Solid Element Operation
 • Complex Profile
Module 2.3.C.5: Aansluiting Gevel/Hellend Dak
13:20

Constructief detailleren vraagt een serieuze inspanning om model-gebaseerd te doen, maar biedt het voordeel dat alle documenten correct opgebouwd worden.

Over Detailleren
3 questions
+
Conclusie
1 Lecture 00:52
Besluit
00:52
About the Instructor
Stefan Boeykens
4.4 Average rating
234 Reviews
3,435 Students
9 Courses
BIM Specialist, Teacher and Researcher

Stefan Boeykens is an architect-engineer from Belgium.

After graduation, he worked a few years as a professional architect, for several local offices, where he was involved in design, building permits, drafting, site supervision, visualisation and IT management.

At the end of 2000, he got the opportunity to return to his former university (KU Leuven), at the Department of Architecture, where he started teaching Computer Aided Architectural Design. Initially AutoCAD and 3D Studio VIZ, but step-by-step, he introduced SketchUp, Rhinoceros + Grasshopper, ArchiCAD, Artlantis, Unity, Processing and Cinema 4D. He completed a PhD on Building Information Modelling in 2007 and worked a few years as a post-doc, focusing on the use of BIM throughout the design process. He became familiar with a wide variety of IT skills: Windows, OSX, Linux, VBA in Excel, php, C++, Java/Processing, Autolisp and C # in Unity.

At the moment, Stefan is a part-time guest professor at KU Leuven, teaching primarily ArchiCAD, Grasshopper, Cinema 4D and Unity, where he has created several online video tutorials.

In parallel, he is working as a BIM specialist/consultant for D-Studio, a Belgian company focusing on BIM middleware and consultancy. He is a frequent speaker at BIM-related events and is actively involved in different professional working groups on BIM standardisation, including CEN/TC 442 (Europe) and TC BIM & ICT + CLUSTER BIM (Belgium).

He is father of three boys and enjoys reading, cycling, loosing time online and learning.

If he has some additional time, he likes to compose music, mainly focusing on guitar, but occasionally with vocals, synths and laptop drums.