BIM met ArchiCAD - Module 1: Voorontwerp
4.1 (4 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
30 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add BIM met ArchiCAD - Module 1: Voorontwerp to your Wishlist.

Add to Wishlist

BIM met ArchiCAD - Module 1: Voorontwerp

Modelleer en presenteer een gebouw op een schematische wijze, volgens de voorstelling van de fase Voorontwerp.
4.1 (4 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
30 students enrolled
Created by Stefan Boeykens
Last updated 7/2015
Dutch
Current price: $10 Original price: $100 Discount: 90% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 3 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • model, present and document a basic 3D building, including drawings, sections, elevations and presentation images (rendering)
 • understand the use of BIM authoring software, such as ArchiCAD
View Curriculum
Requirements
 • Graphisoft ArchiCAD, available from MyArchiCAD.com, free for students, 30-day trial for commercial users
 • Elementary construction knowledge of a building: walls, floors, stories, doors/windows
 • Understanding of Architectural Representation: drawings, plans, sections, elevations
Description

This course (in Dutch) takes you through the modelling of a small, single-family residential building, from scratch. It follows the Building Information Modelling (BIM) methodology and uses Graphisoft ArchiCAD, which is a popular BIM authoring software, available for OSX and Windows.

Dit is de eerste module van een cursus Building Information Modeling met ArchiCAD.

Deze reeks videos is een introductie tot het maken en presenteren van digitale gebouwmodellen met ArchiCAD. Deze werden geconcipieerd en opgenomen door Stefan Boeykens en maken gebruik van ArchiCAD 18 NED (de regionale versie van ArchiCAD voor België en Nederland, verdeeld door Kubus). Het grootste deel van de inhoud is bruikbaar met andere taalversies of ook (iets) oudere versies van ArchiCAD.

Deze module omvat de ontwerpfase "VoorOntwerp", met de focus op een niet-gedetailleerde, schematische weergave van het model, zoals gebruikt tijdens de conceptfase en de eerste ontwerp presentaties.

 • Er wordt een 3D Model van een kleine, eengezinswoning uitgewerkt. Hoewel alle stappen worden doorlopen, wordt niet iedere modelleerstap voorgedaan.
 • Er wordt wel een algemene bouwkennis verondersteld en ook een zekere ervaring met algemene grafische software is aanbevolen.
 • Het ontwerp bevat een aantal bewust gekozen elementen, zoals een deel plat dak en een deel hellend en ook de aansluiting tegen een buurwoning.

Andere modules (in andere cursussen) zullen verder ingaan op een "UitvoeringsOntwerp" en andere aspecten van de ArchiCAD software.

Who is the target audience?
 • Students of architecture or architectural-engineering or civil-engineering
 • architects who want to learn BIM using ArchiCAD
Compare to Other Architectural Design Courses
Curriculum For This Course
21 Lectures
03:12:38
+
Introductie en Tekenen
3 Lectures 33:09

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met de methodiek van “Building Information Modeling”, aan de hand van de software ArchiCAD.

We leggen uit waar we deze software kunnen verkrijgen en waarvoor die kan gebruikt worden.

Doelstelling

Op het einde van deze module heeft de student kennis gemaakt met de software ArchiCAD en hoe die kan ingezet worden bij de methodiek van “Building Information Modeling”.

De student kan de software aanvragen (gratis voor educatief gebruik), installeren en activeren.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Geen

Preview 05:20

Over ArchiCAD
5 questions

Korte Inhoud

In deze module oefenen we de ArchiCAD interface en werkmethode in met enkele elementaire 2D tekengereedschappen: lijnen en arceringen. De methodes die hierbij aan bod komen, worden nadien voor alle andere gereedschappen toegepast.

Dit laat ook toe om, zeker in het begin, tekenwerk te gebruiken om onvolledige modellen af te werken. We werken daarvoor in een afzonderlijke tekening, die niet gekoppeld is aan het gebouwmodel.

Doelstelling

De student kan een nieuwe project opstarten, vertrekkend van een Template (“ArchiCAD 18 BE Template” in deze cursus). De student begrijpt waarom een template veel werk bespaart bij het beginnen van een project.

De student kent de belangrijkste onderdelen van de ArchiCAD gebruikers-interface: Menu, Toolbox, Info Box, Status Bar, Navigator, Quick Options, 2D Window/3D Window.

De student kan een onafhankelijke tekening maken (“Independent Worksheet”), waarin net zoals in een traditioneel CAD systeem kan getekend worden.

De student kan lijnen (“Line”) en cirkelbogen (“Circle/Arc”) tekenen, selecteren, bewerken en verwijderen.

Om eenvoudiger met de correcte afmetingen te tekenen maken we ook gebruik van het raster ("Grid"/"Grid Snap"). Dit allemaal in overeenstemming met de gekozen “Working Units”. We kunnen deze aanpassen, door coördinaten en afmetingen in te stellen op verschillende manieren: met behulp van “Guide Lines” en via de “Object Settings”.

De student maakt gebruik van het “Pet Palette” om elk object op verschillende manieren te bewerken, zonder dat een uitgebreide reeks commando's moet ingegeven worden.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.1.A

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • GUI
 • Line + Arc/Circle
 • Pan/Hand + shortcuts
 • Zoom/Magnifying Glass + shortcuts
 • Selection, tab, highlighting, deletion
 • Grid/Grid Snap
Module 1.1.B: Tekenen in ArchiCAD
12:01

Korte Inhoud

Deze module vervolledigt het overzicht van de tekengereedschappen in ArchiCAD.

Doelstelling

Via de "Tracker" leert de student tijdens het tekenen nauwkeurig te blijven werken.

De student begrijpt ook dat er verschillende extra hulpmiddelen zijn om nauwkeurig te werken, zoals “Parallel”, “Offset”, “Perpendicular”, “Bisector” en “Special Divisions”.

De student kan lijndiktes en kleur (“Pen”), lijntypes (“LineTypes”) alsook arceringen (“Fills”) selecteren en aanpassen.

Via de pipet ("Syringe") kan de student eigenschappen overzetten van één element op een ander.

We gaan ook verder in op navigatie en gaan we objecten verplaatsen (“Drag”), roteren (“Rotate”) en spiegelen (“Mirror”), al dan niet als copies van de objecten.

Met de "Fillet/Chamfer" tenslotte maken we hoeken of afrondingen en laten we elementen nauwkeurig op elkaar aansluiten.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.1.B

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Tracker
 • Divisions, Constraints
 • Pen (lijndikte & kleur), Fill (arcering)
 • Pipet (Syringe)
 • Navigate
 • Transform: drag, rotate, mirror, multiply
 • Fillet/Chamfer
Module 1.1.B2: Tekenen in ArchiCAD (vervolg)
15:48
+
Een Eenvoudig Gebouwmodel
12 Lectures 01:30:30

Korte Inhoud

Met onze kennis van tekenen en de ArchiCAD interface in ons achterhoofd, zetten we direct de stap naar 3D.

In deze module leren we de belangrijkste gereedschappen kennen om gebouwelementen te modelleren: muur, vloer, dak, deur, raam, trap en algemene objecten.

We maken daarmee een eenvoudig 3D model, zonder ons voorlopig te bekommeren om de detaillering.

Tijdsduur

Ongeveer 75 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.1.B + 1.1.B2

Module 1.2.A: De basis elementen van ArchiCAD
00:53

Korte Inhoud

In deze module stellen we het project in, door de verschillende verdiepingen van het gebouw te configureren. Zelfs als we in een schetsontwerp nog niet precies de definitieve verdiepingshoogtes kennen, kunnen we reeds van start gaan.

Doelstelling

De student kan de opzet van een gebouw configureren, met de “Story Settings”: verdiepingshoogte en aantal verdiepingen.

Tijdsduur

Ongeveer 1 minuut

Vereiste Voorkennis

Section 1

Module 1.2.A.1: Project Opzet
00:51

Korte Inhoud

In deze module maken we een eerste, ruwe versie van een gebouwmodel, met de basisgereedschappen voor muren en vloeren. We bekommeren ons nog niet om aansluitingen of de precieze opbouw van elementen.

Doelstelling

De student kent enkele elementaire gereedschappen voor het gebouwmodel: Muren (Wall) en Vloeren (Slab).

De student kan wisselen tussen een 2D en een 3D weergave en navigeren in het 3D venster met de gereedschappen: Pan, Orbit, Zoom en Explore.

De student begrijpt dat dezelfde manier van tekenen en aanpassen kan toegepast worden als bij de 2D Tekengereedschappen: Guidelines, Tracker, Pet Palette en Object Eigenschappen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A.1

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Wall
 • Slab
 • Orbit
 • Explore
Preview 12:58

Korte Inhoud

In deze module werken we verder over meerdere verdiepingen. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheid om andere verdiepingen als onderlegger te gebruiken bij het tekenen of modelleren.

Doelstelling

De student kan het model over meerdere verdiepingen opbouwen en wisselen tussen de verschillende planzichten en het 3D model.

De student kan de “Trace & Reference” module gebruiken om bij het werken een andere verdieping als onderlegger te gebruiken, om nauwkeurig te kunnen werken.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2.A.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Story/2D Window/3D Window
 • Trace & Reference
Module 1.2.A.3: Verdiepingen met Trace & Reference
03:02

Ken je de (Engelstalige) gereedschappen of commando's van ArchiCAD?

De ArchiCAD Tools
5 questions

Korte Inhoud

In deze module voegen we deuren en ramen toe aan het model. We maken daarbij kennis met het Bibliotheekconcept van ArchiCAD.

Doelstelling

De student kan aan de muren deuren (“Door”) en ramen (“Window”) toevoegen, wat beide geparametriseerde Library Objects zijn.

De student begrijpt het concept van de ArchiCAD Library en de relatie tussen bibliotheek-elementen en hun plaatsing in een ArchiCAD Project-bestand (PLN).

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2.A.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Door
 • Window
 • Corner Window
 • Object
 • GDL
 • Library
 • PLN, PLA, LCF, GSM
Module 1.2.A.4: Ramen en Deuren uit de Bibliotheek
12:04

Korte Inhoud

In deze module leren we hoe we de weergave van het model aanpassen naar de conventies “VoorOntwerp”, waarbij elementen zwart ingekleurd worden en detail verborgen wordt.

Doelstelling

De student kan wisselen tussen verschillende conventionele weergaven, door de opteren voor een andere “Model View Option”, bijhorende “Pen Set” en “Dimension Setting”.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2.A.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Model View Option
 • Pen Set
 • Dimension Setting
Module 1.2.A.5: Weergave Voorontwerp
02:28

Korte Inhoud

In deze module voegen we een trap toe aan het ontwerp. Deze bevat zowel de plan-weergave als de 3D geometrie, die gebruikt wordt in doorsneden en 3D weergaven.

Doelstelling

De student kan een kant-en-klare trap uit de Library gebruiken en configureren.

Hierbij heb je de mogelijkheden van aparte, parametrische onderdelen, waarmee je een trap kan samenstellen, binnen de beperkingen die in deze objecten zijn vervat.

De student kan de weergave van de trap configureren zodat een correcte planvoorstelling op verschillende verdiepingen kan bepaald worden.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A.3 & Module 1.2.A.4

Module 1.2.A.6: Trappen
14:18

Korte Inhoud

In deze module werken we voort aan de trappen, met de module "StairMaker".

Doelstelling

De student kan met de “StairMaker” module een nieuwe trap creëren en configureren en kan deze opslaan in de “Embedded Library” van het project.

De student kan ook een aangepaste trapvorm maken, op basis van een getekende contour.

De student begrijpt tenslotte de inherente beperkingen van de trappenmodule en kan in geval van problemen terugvallen op standaard modelleer- en tekengereedschappen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A6

Module 1.2.A.6b: StairMaker
14:18

Korte Inhoud

In deze module voegen we een (hellend) dak toe aan ons ontwerp. We maken hier ook kennis met enkele van de geavanceerde geometrische operaties, die elementen met elkaar in verbinding brengen. Dit laat ons toe om de muren te laten aansluiten tegen het dak.

Doelstelling

De student kan een hellend dak toevoegen aan het ontwerp, met het “Roof” gereedschap.

De student begrijpt het verschil tussen een Single-Plane en een Multi-Plane Roof.

De student kan de vorm van het complexe dak manipuleren, om dakoversteken, nok een muuraansluitingen te bepalen.

De student kan gebruik maken van “Solid Element Operators” (SEO) om bewerkingen of verbindingen tussen elementen uit te werken.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2.A.3

Module 1.2.A.7: Daken en Geometrische Operaties
14:08

Korte Inhoud

In deze korte module leren we hoe we een wand permanent kunnen bijsnijden met een tijdelijk dakvlak. In tegenstelling tot de dynamische Connect en SEO operaties, is dit een statische bewerking: je kan het dakvlak nadien verwijderen en toch de snede behouden.

Doelstelling

De student kan een wand afsnijden met een “Single-plane Roof” via de “Crop” operatie.

De student begrijpt het verschil tussen “Crop” en “Connect” of “SEO” operaties.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A.7

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Single-Plane Roof
 • Crop
Module 1.2.A.7b: Crop to Single-plane Roof
3 pages

Korte Inhoud

In deze module leiden we uit het 3D model enkele doorsneden en gevels af. Hoewel het model nog erg eenvoudig is, laat dit toe om voor een VoorOntwerp een volwaardige set documenten op te bouwen, volgens de correcte tekenconventies: zwart ingekleurd, met beperkte detaillering.

Binnen de BIM werkmethodiek blijven alle documenten, zoals snedes of gevels, weergaven van het model. Aanpassingen kunnen zowel in deze documenten gebeuren als in het model en alle weergaven zijn steeds met elkaar in overeenstemming, door een automatische synchronisatie.

We maken tevens kennis met live snedes in het 3D model, die belangrijk zijn om de opbouw van het model te inspecteren of voor visualisaties.

Doelstelling

De student kan, vertrekkende van de “Template”, doorsnede (“Sections”) en gevels (“Elevations”) gebruiken, aanmaken en aanpassen.

De student begrijpt het belang van de synchronisatie tussen plannen, 3D weergave, snedes en gevels.

De student kan de snede of gevel configureren volgens de tekenconventies “VoorOntwerp”, via de eigenschappen van de doorsnede, maar ook via de “Model View Options”.

Tenslotte gebruiken we ook de mogelijkheid om een Live Snede te maken in het 3D Model, door gebruik te maken van de “Marquee” en van de “3D Cutting Planes”.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Section/Elevation
 • Markers
 • Story Levels
 • Model View Option (MVO)
 • Marquee
 • 3D Cutaway, Cutting Planes
Module 1.2.B: Snedes en gevels uit het model
08:14

Korte Inhoud

In deze module voegen we een beperkte set annotatie toe: tekst en maatlijnen. Deze kunnen gebruikt worden in alle document-weergaven: plannen, gevels en doorsneden.

We stellen tevens onze weergave in volgens de gevraagde tekenconventies VoorOntwerp.

Doelstelling

De student gebruikt het “Text” en “Dimension” gereedschap om de belangrijkste afmetingen aan te duiden.

De student kan hoogtes aangeven in plan en doorsnede.

De student kan een dimensie-stijl configureren volgens de tekenconventies en aangepaste maateenheden instellen.

Tijdsduur

Ongeveer 10 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2.A en Module 1.2.B

Module 1.2.C: Annotatie: tekst en bemating
07:16
+
Van Model naar Layout
1 Lecture 18:07

Korte Inhoud

In deze module gaan we ons model omzetten naar een printklare tekening, opgeslagen in PDF formaat. We doorlopen de verschillende stappen, zonder op details in te gaan. Later komen we hier nog uitgebreid op terug.

Doelstelling

De student begrijpt de Publisher workflow van ArchiCAD en waarom dit zo belangrijk is in de context van BIM: één model, met alle weergaven altijd up to date; inclusief de output.

De student kan de weergave op het scherm bijsturen door bij de verschillende “Quick Options” de juiste weergave te selecteren.

De student kan de huidige weergave opslaan als een “View”.

De student kan verschillende Views samenvoegen op een eenvoudige “Layout”.

De student kan de Layout exporteren (“Publish”) naar een PDF document.

Tijdsduur

Ongeveer 20 minuten

Vereiste Voorkennis

Module 1.2

Module 1.3: Van Model naar Layout (Publishing)
18:07

Eén van de sterke kanten van ArchiCAD is de manier waarop je om meerdere manieren de weergave van het model kan sturen.

Model weergave in ArchiCAD
3 questions
+
Visualisatie
3 Lectures 15:19

Korte Inhoud

In deze module gaan we beelden afleiden uit een BIM Model, die kunnen gebruikt worden voor een eerste, schetsmatige voorstelling van het project.

Door te opteren voor een gestileerde, niet-realistische weergave, geven we aan dat het een voorlopig resultaat is; dat bepaalde ontwerp keuzen nog moeten gemaakt worden.

Doelstelling

De student kan een niet-fotorealistisch beeld genereren vanuit het model, door gebruik te maken van de “Sketch Render” engine.

De student kan wisselen tussen vooringestelde configuraties (“Schemes”) en ook de instellingen van een configuratie aanpassen.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Sketch Render
 • Scheme
Module 1.4.A: Concept Beeld: Sketch Render
05:22

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met de “CineRender” module, die in ArchiCAD werd toegevoegd sinds versie 18. Deze werd afgeleid van Maxon Cinema 4D, een animatie en visualisatie-software.

We maken gebruik van voorinstellingen om snel tot een goed resultaat te komen.

Doelstelling

De student kan op een eenvoudige manier, gebruik makende van de vooringestelde “Schemes” voor de “CineRender” engine, een foto-realistisch beeld genereren van het ArchiCAD model.

De student kan een beeld laten berekenen op de gewenste afmetingen.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • CineRender
 • Schemes
Preview 04:47

Korte Inhoud

In deze module maken we kennis met BIMx, een module om ArchiCAD modellen te publiceren als real-time modellen. Dergelijke modellen kunnen zonder veel moeite gemaakt en gedeeld worden en laten een real-time bezoek van een model toe.

Doelstelling

De student kan een model van ArchiCAD exporteren naar BIMx.

De student kan het BIMx model configureren, met betere belichting, door gebruik te maken van Global Illumination.

De student kan het BIMx model delen met een andere gebruiker, ook als die géén ArchiCAD gebruikt.

Tijdsduur

Ongeveer 5 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • BIMx
 • Global Illumination
Module 1.4.C: Een interactief Model: BIMx
05:10
+
De waarde van BIM: haal méér uit het model
2 Lectures 32:33

Korte Inhoud

In deze module maken we een vereenvoudigde stedenbouwkundig model. We gaan eenvoudige contouren van gebouwen oprekken en bouwen zo een site op.

Uit dit model leiden we automatisch de totale project-oppervlakte en volumes af.

Doelstelling

De student kan het “Morph” gereedschap gebruiken om snel een vereenvoudigd stedenbouwkundig plan op te zetten.

De student kan met de “XRef” techniek een bestaande AutoCAD DWG tekening als onderlegger gebruiken om nauwkeurig en op de juiste afmetingen te werken.

De student kan met een “Interactive Schedule” een oppervlakte en volumelijst destilleren uit deze volumes, om snel en geautomatiseerd een project overzicht op te stellen, gebruik makend van de “Area (Story)” eigenschap van het Morph gereedschap.

Tenslotte kan de student hiermee automatisch een totale oppervlakte en volume uitrekenen, dat zich aanpast bij ontwerpwijzigingen.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.2

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Morph
 • XRef & AutoCAD DWG
 • Interactive Schedule
Module 1.5.A: Volumestudie met de Morph Tool
16:40

Korte Inhoud

In deze module gaan we in ons ontwerp alle lokalen definiëren en hun functie specifiëren.

We maken een automatische lijst van alle lokalen en leiden de totale projectoppervlakte af, samengevat per categorie.

Tenslotte zorgen we er voor dat deze lijst bijgewerkt wordt na aanpassingen in het ontwerp.

Doelstelling

De student kan met het “Zone” gereedschap lokalen modelleren: ofwel automatisch bepaald door de omhullende elementen ofwel manueel.

De student kan elke zone de juiste naam, code en functie (“Category”) toewijzen.

De student kan met een “Interactive Schedule” een Lokalenlijst afleiden van het model.

De student begrijpt dat na aanpassingen van de omhullende elementen het “Update Zones” commando noodzakelijk is om de zones terug te synchroniseren en zo zekerheid te hebben dat de “Schedule” correct berekend wordt.

De student begrijpt de relatie tussen het model en de afgeleide informatie en dat vanuit de lijst ook het model kan bijgewerkt worden.

Tijdsduur

Ongeveer 15 minuten

Vereiste Voorkennis

Modules 1.5.A

Gebruikte Gereedschappen/Begrippen

 • Zone
 • Interactive Schedule
 • Update Zones
Module 1.5.B: Meten vanuit het model: een lokalenlijst
15:53
About the Instructor
Stefan Boeykens
4.3 Average rating
253 Reviews
3,640 Students
9 Courses
BIM Specialist, Teacher and Researcher

Stefan Boeykens is an architect-engineer from Belgium.

After graduation, he worked a few years as a professional architect, for several local offices, where he was involved in design, building permits, drafting, site supervision, visualisation and IT management.

At the end of 2000, he got the opportunity to return to his former university (KU Leuven), at the Department of Architecture, where he started teaching Computer Aided Architectural Design. Initially AutoCAD and 3D Studio VIZ, but step-by-step, he introduced SketchUp, Rhinoceros + Grasshopper, ArchiCAD, Artlantis, Unity, Processing and Cinema 4D. He completed a PhD on Building Information Modelling in 2007 and worked a few years as a post-doc, focusing on the use of BIM throughout the design process. He became familiar with a wide variety of IT skills: Windows, OSX, Linux, VBA in Excel, php, C++, Java/Processing, Autolisp and C # in Unity.

At the moment, Stefan is a part-time guest professor at KU Leuven, teaching primarily ArchiCAD, Grasshopper, Cinema 4D and Unity, where he has created several online video tutorials.

In parallel, he is working as a BIM specialist/consultant for D-Studio, a Belgian company focusing on BIM middleware and consultancy. He is a frequent speaker at BIM-related events and is actively involved in different professional working groups on BIM standardisation, including CEN/TC 442 (Europe) and TC BIM & ICT + CLUSTER BIM (Belgium).

He is father of three boys and enjoys reading, cycling, loosing time online and learning.

If he has some additional time, he likes to compose music, mainly focusing on guitar, but occasionally with vocals, synths and laptop drums.