Akışkanlar Mekaniği Soru Çözümleri

Akışkanlar Mekaniği Bilimi ile ilgili problemler ve çözümleri
4.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
10 students enrolled
$20
Take This Course
 • Lectures 21
 • Length 2.5 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 8/2015 Turkish

Course Description

Bu kurs, tüm mühendislik eğitimlerinde temel ve zorunlu ders olan Akışkanlar Mekaniği dersi hakkında temel ünitelerin içerdiği örnek problemleri ve çözümlerini içermektedir. Kurs genel olarak lisans seviyesinde mühendislik öğrencileri ile Akışkanlar Mekaniği dersi hakkında revizyon çalışmalar yürüten kişiler için tasarlanmıştır.

Kurs 4 temel üniteden 20 farklı ve temel soru çözüm videosu ile 140 dk dan fazla sürmektedir. Her ünitede çözülen soruların bulunduğu sunum da kurs materyallerine eklenmiştir. Akışkanlar mekaniğinde bilimin temelini oluşturan: "Akışkanların Özellikleri, Basınç ve Akışkan statiği, Kütle-Bernouilli ve Enerji Denklemleri, Akış sistemlerinin momentum analizleri" ünitelerini içerir.

Bu kursa Akışkanlar Mekaniği bilimine yeni adım atarken bu bilimde korkmadan ilerlemeniz için size bir öğrenci yaklaşımı ile akışkanlar mekaniği soru çözümleri anlatılmıştır. Bu bilimde ilerlemenizi hızlandıracağı ümidiyle kaydolmanız önerilmektedir.

What are the requirements?

 • Temel matematik ve temel Fizik bilimleri hakkında orta seviye bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

What am I going to get from this course?

 • Hızlı ve Etkili Akışkanlar Mekaniği Öğrenme

Who is the target audience?

 • Bu kurs temel Akışkanlar Mekaniği eğitimi almakta olan mühendislik ve türevi bölümlerde okuyan lisans öğrencileri içindir. İleri düzey Akışkanlar Mekaniği bilgisi arayanlara uygun değildir.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Giriş
Tanıtım
Preview
00:52
Section 2: Akışkanların Özellikleri
11:22

50cm x 30 cm x 20 cm boyutlarında 150 N ağırlığında bir blok, 0.8 m/s sabit hızla sürtünme katsayısı 0.27 olan bir rampada yukarı doğru hareket etmektedir.

08:41
20 cm x 20 cm boyutlarında ince bir düz plaka, araları 3.6 mm kalınlığındaki bir yağ tabakası ile dolu paralel iki plaka arasında 1 m/s hızla yatay olarak çekilmektedir. Plakalardan biri sabit, diğeri ise şekilde gösterildiği gibi 0.3 m/s sabit hızla hareket etmektedir.
13:40
Kesik koni şeklindeki bir cisim şekilde görüldüğü gibi içerisi 20 C sıcaklıktaki SAE 10W yağıyla doldurulmuş (μ=0.1 Pa.s) bir kapta 200 rad/s sabit hızla döndürülmektedir. Eğer cismin tüm yanlarındaki yağ filmi kalınlığı 1.2 mm ise bu hareketi sağlamak için gerekli gücü hesaplayınız.
05:36

Şekilde gösterilen kavrama sistemi, 30 cm çapındaki iki özdeş disk arasında 3 mm kalınlığında ve viskozitesi μ=0.38 Ns/m2 olan yağ üzerinden tork iletmek için kullanılmaktadır. Tahrik eden mil 1450 d/dk hızla dönerken tahrik edilen mil ise 1398 d/dk hızla dönmektedir. Aradaki yağ filmi içerisindeki hız dağılımını doğrusal kabul ederek iletilen torku bulunuz.

03:47
Girişten uzak bölgelerde, bir boru içerisindeki akış bir boyutludur ve laminer akış için hız profili şekilde verildiği gibi olup burada R borunun yarıçapı, r boru merkezinden olan radyal mesafe ve u_maks boru ekseninde oluşan maksimum akış hızıdır.
Section 3: Basınç ve Akışkan Statiği
03:17
Sürtünmesiz bir piston-silindir düzeneği içerisinde bir gaz bulunmaktadır. Piston kütlesi 4 kg olup kesit alanı 35 cm2'dir. Piston üzerinde bulunan sıkışmış haldeki yay pistona 60 N kuvvet uygulamaktadır. Atmosferik basınç 95 kPa olduğuna göre silindir içerisindeki basıncı hesaplayınız.
05:47
Yatay ve paralel iki boruda akan tatlı ve tuzlu su şekildeki gibi birbirlerine bir U-tüpü manometresi ile bağlanmıştır. Her iki boru hattı arasındaki basınç farkını belirleyiniz. Verilen konumda deniz suyunun yoğunluğu ρ=1035 kg/m3 olarak alınız.
05:32
5m yüksekliğinde ve 5m genişliğindeki dikdörtgensel bir plaka şekildeki gibi 4m derinliğindeki tatlı su ağzını kapatmaktadır. Plaka, üst kenarında A noktasından geçen yatay bir eksen boyunca mafsallanmış olup B noktasındaki sabit bir çıkıntı ile açılması engellenmektedir. Çıkıntı tarafından plakaya uygulanan kuvveti hesaplayınız.
10:22

Ağır bir araba kaza sonucu göle uçarak tekerlekleri üzerinde gölün tabanına çökmüştür. Arabanın kapısı 1.2m yüksekliğinde ve 1m genişliğinde olup üst kenarı suyun serbest yüzeyinden 8m aşağıdadır. Kapı üzerindeki hidrostatik kuvveti ve basınç merkezinin konumunu belirleyerek sürücünün kapıyı açıp açamayacağını tartışınız.

07:31

noktasından mafsallı 0.8 m yarıçapında uzun bir silindir otomatik kapak olarak kullanılmakta ve su seviyesi 5m'ye ulaştığında kapak A noktası etrafında dönmektedir.

Section 4: Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri
03:18
Bir göle, göl yüzeyinden 90m yükseklikteki bir yerden, 3m/s ortalama hız ve 500 m3/s debi ile bir nehir boşalmaktadır. Nehrin birim kütle başına toplam mekanik enerjisini ve güç üretme potansiyelini belirleyiniz.
06:31

Bir su manometresine bağlı Pitot-statik tüpü hava hızını ölçmektedir. İki koldaki sıvı seviyeleri arasındaki mesafe 7.3 cm olduğuna göre, hava hızını belirleyiniz. Havanın yoğunluğunu 1.25 kg/m3 olarak alınız.

13:00

Kamu hizmeti veren bir şirketin elektriği geceleri 0.03$/kWh'ten sattığını ve gündüzleri de 0.08$/kWh'ten elektrik satın almaya hazır olduğunu düşününüz. Bu fırsattan yararlanmak isteyen bir girişimci, göl yüzeyinin 40m yukarısında büyük bir su haznesi inşa etmeyi ve geceleri ucuz elektrik gücünü kullanarak pompa-motor grubuyla hazneye su basmayı ve gündüzleri de suyu hazneden göle salarak pompa-motor grubunu türbin-motor grubu olarak çalıştırıp elektrik gücü üretmeyi tasarlamaktadır.

06:31

Bir yağ pompası, 860 kg/m3 yoğunluğundaki yağı, 0.1 m3/s'lik debi ile basarken, 35kW elektrik gücü çekmektedir. Pompanın giriş ve çıkış borularının çapları sırasıyla 8cm ve 12 cm'dir. Pompada meydana gelen basınç artışı 400kPa ve motor verimi yüzde 90 olduğuna göre, pompanın mekanik verimini bulunuz. Kinetik enerji düzeltme faktörü 1.05 alınız.

05:02

Hava bir boru içerisinden 200L/s'lik debi ile akmaktadır. Boru, düzgün bir redüksiyon ile birbirine bağlı olan 20 ve 10 cm çaplarındaki iki farklı bölümden oluşmaktadır. İki bölüm arasındaki basınç farkı bir su manometresi ile ölçülmektedir. Sürtünme etkilerini ihmal ederek, borunun iki bölümündeki su seviyeleri arasındaki yükseklik farkını belirleyiniz. Hava yoğunluğu 1.20 kg/m3'tür.

Section 5: Akış sistemlerinin Momentum Analizi
10:36
Yatay bir boruda akmakta olan 25 kg/s debisindeki suyu yukarı doğru yönlendirmek için 90° 'lik bir dirsek kullanılmaktadır. Dirseğin çapı 10 cm' dir. Dirsekten çıkan su atmosfere atılmaktadır, dolayısıyla çıkıştaki basınç yerel atmosferik basınçtır. Dirseğin giriş ve çıkışında kesit merkezleri arasındaki seviye farkı 35 cm'dir.
06:26
Bir püskürtücü dirsek, 30 kg/s debisindeki suyu yatay bir borudan
02:21
Su, bir merkezkaç pompaya atmosferik basınçta, 0. 12 m3/s debiyle ve 7 m/s hızla eksenel doğrultuda girmekte, pompa gövdesi boyunca dik doğrultuda terk etmektedir. Mile eksenel doğrultuda etkiyen kuvveti (bu kuvvet aynı zamanda mili taşıyan yataklara uygulanan kuvvettir) belirleyiniz.
05:30

Su, 3 m uzunluğunda düşey, 2 m uzunluğunda yatay iki boru bölümü ve çıkışında suyun aşağıya doğru düşey yönde boşalmasını sağlayan 90° 'lik dirsek bulunan, 12 cm çapındaki bir borudan akmaktadır. Su atmosferik basınçtaki havaya 4 m/s hızla boşalmaktadır. Su ile dolu borunun bir metresinin kütlesi 15 kg 'dır. Borunun yatay ve düşey bölümlerinin kesiştiği noktada (A noktası) oluşan momenti belirleyiniz . Su aşağıya doğru değil de yukarıya doğru boşalsaydı cevabınız ne olurdu?

05:43
U-şeklindeki bir boru parçasına girip çıkmaktadır. ( 1 ) numaralı flanşta toplam mutlak basınç 200 kPa olup, boruya 30 kg/s kütlesel debi girişi olmaktadır. (2) numaralı flanşta ise toplam basınç 150 kPa olup, 8 kg/s kütlesel debi (3) numaralı kesitten 100 kPa basınçtaki atmosfere atılmaktadır. Boruya bağlanan iki flanştaki toplam x- ve z-kuvvetlerini belirleyiniz.

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

1988 yılı Istanbul doğumluyum. Liseyi Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesinde tamamladım. Lisans öğrenimimi 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladım. Aynı zamanda çift lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi inşaat ve gemi makineleri mühendisliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi 2012 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladım. Doktora eğitimime tez aşamasında devam etmekteyim.

ilgi alanlarım Enerji Dönüşüm Sistemleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri olarak ayrılmaktadır.

Web Uygulamaları ,PHP ile programlama, Java ile uygulama geliştirme çalışmalarında bulunmaktayim. Üniversitemizde iki yıl Termodinamik ve Enerji Ekonomisi derslerine girmiş bulunmaktayim.

Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği uygulamalarında danışmanlık hizmetleri vermekteyim.

Ready to start learning?
Take This Course