Accelerate growth — for you or your organization

Reach goals faster with one of our plans or programs. Try one free today or contact sales to learn more.

Gói Cá nhân

Dành cho bạn
Cá nhân

Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Hủy bất cứ lúc nào.

 • Truy cập vào hơn 11.000 khóa học hàng đầu
 • Luyện thi chứng chỉ
 • Các đề xuất tập trung vào mục tiêu
 • Bài tập coding được AI hỗ trợ

Gói Đội nhóm

Dành cho đội nhóm

Billed annually. Cancel anytime.

 • Truy cập vào hơn 11.000 khóa học hàng đầu
 • Luyện thi chứng chỉ
 • Các đề xuất tập trung vào mục tiêu
 • Bài tập coding được AI hỗ trợ
 • Số liệu phân tích và báo cáo tỷ lệ chấp nhận

Gói Doanh nghiệp

Dành cho toàn bộ tổ chức
Hơn 20 người

Liên hệ đội ngũ bán hàng để biết giá

Yêu cầu nhận bản demo
 • Truy cập vào hơn 25.000 khóa học hàng đầu
 • Luyện thi chứng chỉ
 • Các đề xuất tập trung vào mục tiêu
 • Bài tập coding được AI hỗ trợ
 • Số liệu phân tích và thông tin chi tiết nâng cao
 • Đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng
 • Tuyển tập khóa học quốc tế gồm 15 ngôn ngữ
 • Nội dung có thể tùy chỉnh
 • Đào tạo công nghệ thực hành có tiện ích bổ sung
 • Dịch vụ triển khai chiến lược có tiện ích bổ sung